Andolina - Ciocăneşti
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresa: Str. Principală, nr. 378, comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Ionuţ – Cătălin TILICĂ

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - ANDOLINA
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Asemenea altor sate din zonă, Andolina s-a format în urma împroprietăririlor din anii 1892-1893, pe moşiile Mărgineanca şi Glavacioca, cu locuitori din satele Ciocăneşti-Sârbi, Ciocăneşti-Mărgineni şi ai sohaturilor. La 1835, pe actualul perimetru, în harta rusească, era câşla denumită Adunaţi ot Ciocăneşti (Andolina).
 ISTORICUL PAROHIEI.Parohia Andolina, formată în prezent din satul Andolina şi o parte din satul Ciocăneşti Sârbi, fostul sector al preotului Alecu Zamfir, care s-a transferat de la parohia Ciocăneşti Sârbi la parohia Andolina,[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 36.] a luat fiinţă în anul 1938, prin dezlipire de la parohia Ciocăneşti Sârbi. Este situată pe drumul naţional Călăraşi - Olteniţa – Bucureşti, la cca 25 km distanţă de municipiul Călăraşi, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume.
 Neavând biserică, locuitorii satului mergeau la biserica din satul Ciocăneşti Sârbi. 
    ISTORICUL BISERICII. Biserica cu hramul Sf. Nicolae, din satul Andolina a fost ridicată în anii 1942-1943 de către meşterul Nicolae Biţică (Bădică?) din satul Floreşti, judeţul Prahova, în vremea preotului Dumitru Mihăilescu, pe cheltuiala credincioşilor, pe terenul donat de locuitorul Ion Banu.[ Ibidem, dos. 1271956-1957, f. 565-566. Alte surse (dos. 3/1965, f. 36; dos. 4/1972, f. 36-38), dau ca an al construcţiei, 1941.]
 Biserica a fost sfinţită în anul 1946 de Preasfinţitul Părinte Chesarie Păunescu, Episcop al Constanţei.[ Arhivele Naţionale ale României, Dudu Velicu.,,Biserica ortodoxă în perioada sovietizării României. Însemnări zilnice”.I. 1945-1947, Ediţie îngrijită de Alina Tudor-Pavelescu, Bucureşti, 2004, p. 200.]
 Deşi nu trecuse mult de la data construcţiei, din procesul-verbal[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 73-78, 565-566. Din procesul-verbal încheiat la 14 martie 1965 aflăm că tencuiala exterioară s-a făcut în anii 1958-1959, până atunci construcţia fiind de roşu.]de inspecţie din 25 martie 1957, aflăm că abia în vara anului 1957 au fost terminate, pe cheltuiala şi prin munca voluntară a enoriaşilor, lucrările de tencuire exterioară a bisericii, singura lucrare ce mai era necesară. În anul 1978, cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii, au fost executate lucrări de refacere a acoperişului, înlocuirea jgheaburilor şi parţial a burlanelor, în valoare de 19.469 lei, iar în anul următor lucrări de văruire şi vopsire în valoare de 3.027 lei, cheltuieli acoperite din fonduri proprii.În anul 2002 s-a stropit biserica în exterior cu ciment alb în praf de marmură.
 În urma lucrărilor efectuate, la 2 mai 2008, Prea Sfinţia Sa Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a fost prezent în parohia Andolina, ocazie cu care a săvârşit slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie la biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.[ Bărăganul Ortodox, anul VI, nr. 60, mai 2008, p. 21.]
 Acest lucru rezultă şi din textul PISANIEI:„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt sfinţitu-s-a acest sfânt locaş din Parohia Andolina cu hramul Sfântul Nicolae de către Preasfinţitul Părinte Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în ziua de 2 mai 2008, de izvorul tămăduirii. Biserica a fost ridicată în anul 1942 de către obştea satului. Pictura s-a degradat iar preacucernicul părinte Stan Gheorghe a început lucrările de repictare.”
 Parohia Andolina s-a bucurat de a-l avea ca oaspete, în anul 1985, pe Preasfinţitul Părinte Episcop – Vicar Roman Ialomiţeanul.
 ARHITECTURA. Construcţia, în suprafaţă de 275 mp, are formă de corabie, cu lungimea de 16,5 m, lăţimea de 6 m şi înălţime de 6 m. Are temelia din piatră, zidurile din cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată. Biserica are o singură turlă pe pronaos, pe care este montată o singură cruce.
 PICTURA bisericii a fost executată pentru prima dată în anul 1945 de către zugravul Temistocle Grigorescu din comuna Ciocăneşti, cheltuielile fiind suportate din fondurile parohiei.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi,dos. 4/1972, f. 36-38.]A fost restaurată în anii 1968-1969 de pictorul Elvira Dăscălescu-Nica. Recepţia definitivă a lucrărilor de restaurare a picturii a fost aprobată de Consiliul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor în şedinţa din 29 aprilie 1969, plătindu-se pictorului suma de 22.150 lei.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 1671968-1969, f. 118.]
 În toamna anului 2005, au fost demarate lucrările de repictare a bisericii, lucrarea fiind executată de pictorul bisericesc Radu Gheorghe. Pe exteriorul bisericii sunt aplicate medalioane cu chipul unor sfinţi.
 ANEXE. Deşi aproape toate documentele menţionează ridicarea clopotniţei în anul 1960, la inspecţia efectuată în 25 martie 1957, protopopul consemnează în procesul-verbal că: Recent a ridicat scheletul din lemn al clopotniţei în care s-a aşezat clopotul bisericii, aceasta numai cu materiale donate de credincioşi şi cu munca voluntară a acestora la stăruinţa preotului paroh.[ Ibidem, dos. 12/1956-1957, f. 73-78.] În anul 1965 au fost executate lucrări de reparaţii în valoare de 4.208 lei.[ Ibidem, dos. 4/1964-1966, f. 99.]
 Clopotniţa, construită din schelet de lemn, îmbrăcat cu PFL, şi acoperită cu tablă galvanizată a fost reparată în anul 1990, când a fost îmbrăcată cu plăci noi de pal.
 PREOŢII. Între preoţii care au slujit la biserica parohiei Andolina, amintim pe: Mihăilescu Dumitru, numit preot onorific pe seama parohiei extrabugetare Andolina, pendinte de comuna Ciocăneşti, la 15 iulie 1939.[ Ibidem, dos. 12/1056-1957, p. 565-566.]A fost hirotesit duhovnic şi sachelar la 17 noiembrie 1946; Nicolae T. Dumitraşcu (Dumitrescu, în unele documente), licenţiat în teologie. Înainte de a deveni preot acesta a fost pedagog la Liceul Petru şi Pavel din Ploieşti şi profesor la Gimnaziul Unic-mixt din comuna Rasa - Călăraşi. A fost hirotonit preot pe seama parohiei Rasa, la 15 mai 1942, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Gherontie şi a fost transferat de la Rasa la parohia Andolina, în anul 1947.[ Ibidem, dos. 4/1963-1964, f. 202.] Începând cu data de 1 februarie 1963, conform ordinului Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor nr. 1529, preotul Dumitraşcu a fost transferat la parohia Ştefan Vodă, parohia fiind suplinită, până la numirea unui nou paroh, de către preotul Alecu Zamfir de la parohia Ciocăneşti Sârbi.În anul 1969 este numit paroh preotul Dan Haralambie, licenţiat în teologie, care va sluji până în anul 1987 când este numit preot paroh Stan Gheorghe. În prezent, preot paroh este Tilică Ionuţ-Cătălin, hirotonit la 11 aprilie 2010.
 ACTIVITĂŢI. Parohia desfășoară următoarele activități: programul social săptămânal ,,Pâinea noastră cea de toate zilele”, în cadrul căruia 5 familii nevoiașe primesc pâine. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială.

TEXT: Nicolae Ţiripan