Sfântul Ierarh Nicolae - Mircea Vodă - Călăraşi
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresă: Str. Prelungirea Bucureşti, nr. 191, Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Constantin SIMA
 Preot coslujitor: Adrian MINCU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - MIRCEA VODĂ - MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Satul Mircea Vodă a luat fiinţă în anul 1893 prin împroprietărirea unor locuitori. Prin Decretul Regal nr. 152 din 1930, s-a declarat comună suburbană pe lângă oraşul Călăraşi,[ A.N. Călăraşi, fond Primăria Călăraşi, dos. 38/1930, f.2.] iar după anul 1950 a devenit cartier al municipiului Călăraşi.
 ISTORICUL PAROHIEI. Parohia Mircea Vodă, situată în partea de N – V a municipiului Călăraşi, a luat fiinţă în anul 1931, atunci când Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor prin decizia nr. 191722 – 16645, a aprobat înfiinţarea parohiei Mircea Vodă prin dezlipire de la parohia Călăraşii Vechii, a cărei filială era.[ Idem, fond Protoieria Călăraşi, dos. 1/1931, f. 200.] În adresa prin care Protoieria comunica înfiinţarea parohiei se mai preciza că Preotul îşi păstrează salariul prevăzut în buget, iar ca serviciul să nu sufere, cei doi cântăreţi de la parohia Călăraşii Vechi vor fi repartizaţi, unul la Călăraşii Vechi şi unul la Mircea Vodă.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica cu hramul Sf. Nicolae a parohiei Mircea Vodă, în formă de cruce, a fost ridicată între anii 1909-1911, prin stăruinţa unui comitet de 30 persoane, avându-l ca iniţiator pe Ilie Bigan.
 Biserica a fost sfinţită în anul 1911 de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop al Bucureştilor Conon Arămescu Donici.
 În anul 1962 a fost reparată turla mare, valoarea lucrărilor fiind de 500 lei, iar în anul 1971 a fost refăcut acoperişul bisericii, lucrarea recepţionată la 10 octombrie acelaşi an ridicându-se la suma de 30.200 lei, sumă acoperită din fondurile proprii ale parohiei. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi,dos. 4/1972, f. 7.] 
    Cutremurul din 1977 a produs unele deteriorări, motiv pentru care în anul 1979, au fost executate, pe baza documentaţiei aprobată de Sfânta Arhiepiscopie, reparaţii generale la învelitoarea bisericii, în valoare de 59.640 lei, din fonduri proprii, lucrări de văruire a exteriorului şi uleitul soclului bisericii.
 În anul 2006 au fost executate lucrări de tencuire la exteriorul clădirii, au fost înlocuite ferestrele cu altele noi, de termopan, iar în anul 2007 s-a înlocuit tabla de pe acoperiş cu tablă Lindab, toate cheltuielile fiind suportate de către Istrate Iordan enoriaş al parohiei, în prezent locuind în Bucureşti.
 Între anii 2000-2010, s-au făcut eforturi pentru achiziţionarea unei centrale termice şi instalarea acesteia în Sf. Locaş, iar în anii următori acesta a fost racordat la reţeaua de gaz metan, astfel că în prezent biserica are asigurată încălzirea; pictarea din nou la interior, înlocuirea pardoselii cu alta din marmură, dotarea cu mobilier şi strane noi.
 La exterior vechea tencuială a fost dată jos şi tencuită din nou şi s-a realizat pentru prima dată pictura exterioară a bisericii.
 PISANIA bisericii glăsuieşte astfel: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh ziditu-sa această sf. biserică cu contribuţia enoriaşilor şi osteneala lui Ilie Bigan în anii 1909 – 1911 arh. fiind Î.P.S. Conon Arămescu. În 1939 s-a pictat din nou episcop de constanţa fiind P.S.S. Gherontie, pr. paroh Mihail Tiberiu ajutat de Barbu Nicolescu. În 1968 s-a refăcut pictura de Eremia Profeta sub arhi. P.F. Patriarh Iustinian. preoţi fiind Atanase Baicu şi Marius Trifu. În 1981 s-a refăcut pictura de Nicolae Anca sub arhi. P.F. Patriarh Iustin. pr. paroh fiind Marius Trifu ajutat de enoriaşi şi de epitropul casier Nicolescu B. Constantin.”
 Biserica Sf. Ierarh Nicolae, s-a bucurat din plin şi de prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu. Astfel, în ziua de 27 noiembrie 2011, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, a oficiat slujba de resfinţire a bisericii.
 DESCRIERE. Biserica în formă de cruce, este construită din cărămidă, pe temelie de macadam de piatră din Dobrogea şi este învelită cu tablăLindab. Are doua turle la intrarea pe pronaos şi o turlă mare pe naos, prevăzute fiecare cu câte o cruce din metal. Având dimensiunile de 28 m lungime, 6 m lăţime, 12 m la abside, cu o înălţime de 8 m şi 16 m la Pantocrator, biserica îţi creează o atmosferă caldă, de apropiere.
 Pridvorul bisericii este de formă dreptunghiulară, cu deschidere pe faţadă. Pronaosul este acoperit cu o calotă sferică. Altarul este semicircular la interior şi hexagonal la exterior, acoperit cu o calotă sferică şi despărţit de naos prin catapeteasma din lemn de tei.
 PICTURA bisericii a fost executată pentru prima dată în ulei, în stil bizantin, în anul 1911, documentele neamintind pictorul care a executat lucrarea. A fost refăcută în anul 1938 de către cunoscutul pictor de biserici şi întemeietor al Muzeului de Istorie din Călăraşi, Niţă Angelescu.
 Lucrările de repictare a bisericii au fost încredinţate în anul 2004 pictorului Horvath Sebastian Răducu, pe atunci student al Facultăţii de Arte Frumoase din Iaşi, iar costurile refacerii picturii au fost suportate de enoriaşii parohiei. Este executată în ulei, în stilul neobizantin. La exterior, pe toata circumferinţa bisericii, imediat sub streaşină sunt pictate medalioane cu sfinţi.
 ANEXE. Din procesul-verbal de inspecţie încheiat la 25 iulie 1959 aflăm că: Clopotniţa veche (un schelet de lemn[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 41-43; dos. 3/1965, f. 8-10.]- n.ns. N.Ţ.) este demolată în întregime. S-a pus temelia unei noi clopotniţe pentru care se află materialul necesar construcţiei, parohia urmând să înceapă construcţia în urma aprobării din partea regiunii. Are deja devizul aprobat de sf. Arhiepiscopie. [Ibidem, dos. 57/1958-1959, f. 231.] 
    Birocratismul excesiv, ca şi implicarea foarte multor instituţii într-o aprobare pentru o clopotniţă, va face ca aceasta să fie gata abia în anii 1967-1968.
 Parohia Mircea Vodă are şi casă parohială, construită în anul 1932 când preot paroh era Mihail S. Tiberiu, casă parohială care are patru camere, din care două sunt ocupate de Centrul de concentrare a bunurilor de patrimoniu cultural-naţional din judeţul Călăraşi, cuprinzând colecţii de icoane şi carte veche (cuprinde 234 icoane, 1002 cărţi vechi şi alte obiecte de cult). [Almanah Bisericesc, 2008, p. 160-161.]
 În anul 2000, casa parohială a fost extinsă, adăugându-i-se o sală de mese, o bucătărie şi un grup sanitar, necesare în activitatea de sprijinire a enoriaşilor aflaţi în suferinţă. În anul 2008 au fost efectuate reparaţii în valoare de 30.000 lei, sumă oferită de Primăria Călăraşi, care a acordat şi în anul 2012 suma de 20.000 lei.
 PREOȚII. Preotul Ștefan Giripescu (1911-28 iunie 1931); Preotul Ec. Mihail S. Tiberiu (31 octombrie 1931- 01 ianuarie 1950); Au mai slujit la această parohie preoții Leinida Mateescu și Nicolae T. Alexandru; Preotul Atanasie M. Baicu (1950-1967); Preotul paroh Trifu Marius (1967-1999), Preotul II Ciochinaru Ion (1969-1981). În prezent slujitori la parohia Mircea Vodă sunt Preotul paroh Sima Constantin (din anul 1982) și preotul II Mincu Adrian (din anul 2000).
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară permanent activități sociale, cum ar fi: distribuie îmbrăcăminte pentru copii, distribuie alimente pentru văduve și haine pentru familiile nevoiașe. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională. Parohia organizează activități catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din parohie. Parohia Mircea-Vodă are casă parohială construită în anul 1932, preot fiind Mihail Tiberiu şi are patru camere, din care două sunt ocupate de Centrul de concentrare a bunurilor de patrimoniu cultural-naţional din Judeţul Călăraşi, cuprinzând icoane şi cărţi vechi.
 Prin grija preotului coslujitor, din 2003, aici activează Corul psaltic Macarie Protopsaltul.

TEXT: Nicolae Ţiripan