Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - Călăraşi
 Hram: Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
 Adresă: Str. Zefirului, nr.1, Municipiul Călăraşi
 Preot paroh: Alexandru-Alin BADEA
 Preot coslujitor: Gheorghe-Adrian GRIGORIU

BISERICA NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL - MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI
 
 ISTORICUL BISERICII. Biserica este situată în partea de vest a municipiului Călăraşi, între cartierul Mircea-Vodă şi zona Orizont, la mică distanţă de Şcoala Generală nr.11 „Tudor Vladimirescu”. Aşezată între blocuri, având la est str. Zăvoiului, la sud str. Zefirului, la vest str. Victoriei, la nord str. Sulfinei, se constituie într-un nou reper şi imbold pentru viaţa spirituală a credincioşilor creştini-ortodocşi din zonă.
 Biserica, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, este ridicată pe locul unui fost punct termic, care alimenta cu apă caldă şi căldură numeroasele blocuri din zonă. Acesta, împreună cu terenul aferent, a fost dat în folosinţa Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru a fi transformat în biserică, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 142 dată în şedinţa din 26 iunie 2003.
 Lucrările au fost începute încă din anul 2003, preot paroh fiind Ioan Ionce, de la parohia Vâlcelele, dar lipsa fondurilor a făcut ca lucrările să stagneze. În ziua 22 iunie 2006 a fost numit diaconul Valentin Marian Dumitru, iar în 2 iulie 2006, la parohia Găiţa din Protoieria Feteşti, Preasfinţitul Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, l-a hirotonit ca preot pe seama parohiei Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Călăraşi. [Almanah Bisericesc 2007, p. 223.]
 După ce a preluat parohia, cu mari eforturi financiare şi cu lucrări în regie proprie, părintele paroh Dumitru Valentin Marian a reuşit, în numai trei luni şi jumătate, să facă să funcţioneze o biserică în acest spaţiu.În ziua de 15 octombrie 2006 s-a oficiat pentru prima oară Sfântă Liturghie.În ziua de 12 noiembrie 2006, enoriaşii parohiei au avut o sărbătoare deosebită, pricinuită de târnosirea bisericii lor. [Ibidem, p. 209-210.]
 Din luna august 2010, lucrările la Sfânta Biserică au fost reluate şi continuate de noul preot paroh Badea Alexandru –Alin, venit prin transfer de la parohia Sf. Treime, în locul preotului Valentin Marian Dumitru, care a fost transferat la parohia Sf. Dasie. Tot din anul 2010 în biserică se află şi o frumoasă raclă cu părticele din moaştele mai multor sfinţi ce sunt puse spre închinare credincioşilor.
 În ziua de duminică, 6 noiembrie 2011, zi în care Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, la biserica parohiei a avut loc instalarea PC Pr. Grigoriu Gheorghe Adrian, venit de la parohia Dichiseni, în postul de preot II (post înfiinţat încă din anul 2005).
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş are configuraţia unei nave prelungite, în plan dreptunghiular, cu lungimea de 33 m şi lăţimea de 13 m. Interiorul este divizat potrivit specificului ortodox tradiţional în pronaos, naos şi altar.
 Lipsindu-i absidele, şi având în continuarea altarului o sală (socială) orientată perpendicular, despărţită printr-un perete de zid de altar, şi cu o intrare laterală în partea sudică, biserica se aseamănă bazilicilor dobrogene, în cruce „Thau” înscrisă, din epoca primară.
 Biserica este ridicată pe temelie de fier beton, construită din BCA şi este acoperită cu tablă zincată, având trei turle, din care două aşezate pe pronaos fără deschizătură la interior şi una deasupra naosului aşezată pe coloane unite la partea superioară prin grinzi orizontale (arhitrave) de fier beton.
 Pridvorul bisericii, adăugat ulterior anului 2006, este deschis şi placat cu granit.
 PICTURA.Lucrările de pictură murală au început în iunie 2011 şi sunt executate de către pictorul muralist Munteanu Florin Cătălin în tehnica tempera grasă, în stil neobizantin.
 PREOȚII. Preotul Ionce Ioan (2003-2006); Preotul Dumitru Marian Valentin (22 iunie 2006-august 2010); Preotul Ilie Ramon-Eugen (2010-2011). În prezent, slujesc preoții Badea Alexandru Alin și Grigoriu Gheorghe Adrian.
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară mai multe programe sociale după cum urmează: săptămânal, copii nevoiași și bătrâni primesc o masă caldă la cantina parohiei, sunt distribuite alimente pentru văduve și haine pentru familiile nevoiașe, iar un elev seminarist primește din partea parohiei bursă socială. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională. Parohia organizează activități catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din parohie. La această parohie există un cerc de pictură, unde copiii din cadrul grupului de cateheză învață tainele desenului pe sticlă și ale picturii în sine.

TEXT: Nicolae Ţiripan