Independenţa
 Hram: Sfântul Ioan Botezătorul
 Adresa: Str. Unirii, nr. 34, comuna Independenţa, Judeţul Călăraşi
 Preot Paroh: Marcian GHEORGHE
 Preot II: Dănuţ NOAPTEŞ

BISERICA SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL - INDEPENDENŢA
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Pe locul unde se află astăzi satul Independenţa, documentele vremii amintesc încă din anii treizeci ai secolului al XIX-lea o staţie de poştă cu denumirea de Coadele, în jurul acesteia aflându-se şi câteva gospodării. [Aurelia Bratu, Comuna Independenţa. Scurt studiu monografic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Atlas, Călăraşi, 2003, p. 18-19.]Oficial, satul Independenţa a luat fiinţă în anul 1893, prin împroprietărirea unui număr de 387 locuitori veniţi din sate ale judeţului Ialomiţa, dar şi din plăşile Sabaru şi Mostiştea, judeţul Ilfov. [Ibidem, p. 22-23.] De la 1893, satul Independenţa, a fost în componenţa comunei Rasa, până la 1 aprilie 1903, când devine comună de sine stătătoare, situaţie care nu s-a mai schimbat niciodată de atunci şi până în prezent.
 ISTORICUL PAROHIEI. Între anii 1893-1909, satul a aparţinut din punct de vedere religios de parohia Rasa. Întrucât începuse construcţia bisericii, în anul 1909 se înfiinţează parohia Independenţa, parohie suplinită de preotul girant Ioan Oprea Popa de la parohia Cacomeanca.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica din parohia Independenţa cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, aşezată în centrul satului Independenţa, a fost construită între anii 1907-1914 prin contribuţia benevolă a credincioşilor, [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 54; dos. 4/1972, f. 90.]măsurătorile pentru amplasarea bisericii fiind făcute încă din 1903... Biserica s-a construit greu, numai din donaţiile oamenilor. [Aurelia Bratu, op.cit., p. 60-61.]
 Toate cele amintite mai sus reies şi din textul PISANIEI: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh ziditu-s’au în comuna Independenţa judeţul Ialomiţa această biserică între anii 1907-1914 hramul Sf. Ioan Botezătorul. Rezidirea s-a început în anul 1907 cu ajutorul locuitorilor Satului Independenţa şi cu alte ajutoare şi s-a sfinţit azi 20 aprilie 1914 în al 48 an de glorioasă domnie a M.S. Regelui nostru Carol I în al III-lea an al arhipăstoriei Înaltpreasfinţitului Mitropolit Primat D.D.Dr.Konon Arămescu Donici ministru al Țării fiind dl. Ioan Brătianu, iar ministru al cultelor şi instrucţiunii publice domnul I.G.Duca.
 Sfinţirea s-a făcut de către Preasfinţitul Arhiereu Evghenie Piteşteanul însoţit de protoiereul judeţului sachelar Dimitrie Dobre şi alţi preoţi şi clerici distinşi, asistând şi o mulţime de credincioşi. Cu această ocaziune s-a ţinut o frumoasă predică despre însemnătatea şi rolul Bisericii Ortodoxe la poporul românesc de către sachelar D. Dobre anul 1914 luna 20 aprilie”.
 În urma cutremurului din anul 1940, biserica a fost avariată. [A.N. Călăraşi, fond Primăria comunei Independenţa, dos. 4/1944, f.20.] Pe lângă reparaţia avariilor produse de cutremur, s-a fixat turla mare, prin ancorarea cu drugi de fier la bazele turlei.
 Ar mai fi de amintit că în parohia Independenţa, în ziua de 1 noiembrie 1931, a fost sfinţită şi inaugurată Şcoala biblică Sfântul Athanasie, de către un sobor de preoţi în frunte cu protoiereul de Călăraşi şi PC Diacon Ar. Vârnav, delegatul Preasfinţitului Părinte Episcop Gherontie. [Tomis, anul VIII, nr. 11 din noiembrie 1931, p. 332.]
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş este realizat după un plan trilobat, în formă de navă treflată, bine structurată, cu pridvor, naos, pronaos şi Sf. Altar, cu trei turle, una mare pe naos şi două mai mici pe pridvor, pe care sunt montate trei cruci mari de fier. Este construită din cărămidă arsă, având o lungimea de 27 m şi lăţimea de 12 m, tencuită la exterior în praf de piatră şi acoperită cu tablă zincată.
 PICTURA bisericii a fost executată pentru prima dată în anul 1914, se crede de pictorul Potovschi. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi dos. 4/1972, f. 90.] În anul 1928, biserica a fost reparată în interior prin spălarea picturii şi renovarea fondului cu tempera. [Aurelia Bratu, op.cit., p. 61.]
  La 18 aprilie 1972, Protoieria Călăraşi trimite spre aprobare, la Arhiepiscopia Bucureştilor, devizul privind lucrările de curăţire şi restaurare a picturii, precum şi recondiţionarea catapetesmei şi a icoanelor de la biserica parohiei Independenţa. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 29/1972, f. 32.] În urma executării lucrărilor de pictură, redeschiderea bisericii a fost aprobată pentru ziua de 4 noiembrie 1973, slujba religioasă de resfinţire fiind oficiată de PC Preot Ioan Purcărea, delegat de Centrul Eparhial.
 Pictura bisericii a fost refăcută în anul 1997 de către pictorul Viorel Iosif, în ulei, cu contribuţia enoriaşilor parohiei, ocazie cu care deasupra uşii de la intrarea în biserică s-a inscripţionat o nouă PISANIE: „S-a repictat acest sf. lăcaş în anul Domnului 1997 sub păstorirea PS. Nifon, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, preot protopop fiind Dumitrescu Nicolae, pr. paroh Stoica Aurelian Gheorghe, pictor Victor Iosif F. cu contribuţia credincioşilor din Independenţa. Amin”.
 Catapeteasma este lucrată din lemn şi pictată în acelaşi stil ca şi biserica.
 ANEXE. Clopotniţa din schelet de lemn, învelită cu tablă a fost construită în anul 1930, s-a pardosit în anul 1956, an în care s-a returnat şi clopotul bisericii, lucrare ce a costat 3250 lei şi a fost suportată de credincioşii parohiei.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 579.]Casa parohială a fost construită în anul 1930 din paiantă (gard cu pământ bătut), cu cheltuiala credincioşilor. În prezent se află în faza de finalizare, o nouă casă parohială, lucrările din anul 2006, în valoare de 5.000 lei fiind suportate de Agrozootehnica Independenţa - 2.000 lei şi de parohie, din fonduri proprii - 3.000 lei.
 PREOȚII. Preotul Ioan G. Nicolescu (01 decembrie 1914-01 octombrie 1917); Preotul Ec. Iancu Popescu (1917-1919); Preotul G. M. Ionescu (martie-mai 1919); Ieromonahul Isaia Munteanu (mai 1919-mai 1920); Preotul C.R. Constantinescu (mai 1920-01 ianuarie 1923); Preotul Nicolae Bârzan (1940); Preotul Ioan O. Popa (1940-1948); Preotul Emanoil Popa (1948-1998); Preotul Stoica Aurelian (1995-2000); Preotul Țiței Emil Ștefăniță (1999-2001); Preotul Gigi Zamfir (iulie 2001-decembrie 2002); Preotul Paul Tudorache (decembrie 2002-2005). În prezent, slujesc preoții Gheorghe Marcian și Noapteș Daniel.
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară mai multe programe sociale după cum urmează: ,,Dăruind vei dobândi”, ,,Mila creștină”, ,,Bucuria Sfintei Împărtășanii”, ,,Solidaritate”. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională. Parohia organizează activități catehetice atât cu enoriașii cât și cu elevii din parohie, dintre care amintim activitatea catehetică ,,Bine-ai venit primăvară”. Dintre activitățile catehetice ale grupului catehetic al parohiei amintim: ,,Mărțișorul purtat ca un odor religios”, ,,Încondeierea ouălor”, ,,Să ne bucurăm de Învierea Domnului”, ,,Ziua internațională a copilului” și ,,Cu Hristos pe cărările vacanței”.
 Preoții organizează des pelerinaje cu parohienii la mănăstirile din țară.

TEXT: Nicolae Ţiripan