Modelu
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae.
 Adresă: Str. Plopilor, nr. 17, satul Modelu, comuna Modelu, judeţul Călăraşi
 Preot paroh:Costel LAZĂR
 Preot coslujitor: Mădălin-Roberto DUMITRAŞCU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - MODELU
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. La 3 km de reşedinţa judeţului Călăraşi, pe drumul Călăraşi - Feteşti, pe malul stâng al Borcii, braţ al Dunării, se găseşte satul Modelu. Pe actualul teritoriu al satului Modelu au existat două aşezări: Cadâna (partea de est a satului Modelu de astăzi), pe malul stâng al Borcei şi Trămşani, pe cel drept.
 Satul Model s-a înfiinţat în anul 1894, prin hotărârea şi după planurile Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, [Aureliu V. Ursescu, op. cit., p.432.] aici fiind colonizaţi locuitori din judeţele Prahova (satele Baraitaru, Poseşti, Târleşti), Muscel (satele Valea Mare, Dragoslavele, Rucăr), Ilfov, Dâmboviţa şi Buzău. Denumirea vine de la aspectul model ce s-a dorit a fi dat de către autorităţi. Până în anul 1926 satul a aparţinut de comuna Tonea. Din acest an, satul devine comună de sine stătătoare şi cu mici întreruperi, acest statut s-a păstrat până astăzi.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica cu hramul Sf. Nicolae din satul Modelu, în formă de cruce cu trei turle, a fost construită din cărămidă pe temelie de piatră, între anii 1907-1909, [Idem, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 27; dos. 4/1972, f. 91, istoricul întocmit de preotul Nicolae Alexandru.] după cele mai multe dintre surse, altele dând ca an al construcţiei 1906. [Aureliu V. Ursescu, op. cit., p. 432; 10 ani de autonomie bisericească, p. 62;]
 Cu toate că în anul 1938 biserica era în stare bună, cu trecerea timpului, deasupra uşii principale, a apărut o fisură, care ulterior s-a mărit în urma cutremurului din anul 1940, în aşa fel că biserica devenise un adevărat pericol pentru credincioşi, fapt ce a dus la închiderea ei, în vederea efectuării de reparaţii capitale. Această reparaţie s-a efectuat în anul 1941, când s-au demolat şi refăcut turlele din faţă, până la punctul de pornire a arcurilor care susţin bolta. S-au făcut şi legături transversale din drugi de fier pentru consolidarea pereţilor şi s-a turnat în jurul bisericii trotuar de beton, pentru apărarea împotriva infiltraţiilor apei. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 27.]
 În anul 2002 au fost efectuate reparaţii constând în refacerea tencuielii bisericii până la nivelul picturii. În anul 2009, a fost executată tâmplăria de lemn, iar în anul 2010 s-a înlocuit învelitoare bisericii, s-au montat jgheaburi şi burlane, turnat trotuare noi, racord la reţeaua de gaze, valoarea lucrărilor ridicându-se la 64.000 lei, din fonduri proprii. [Almanah Bisericesc 2011, p. 336.]
 Zece ani mai târziu, la 11 martie 2012, în Duminica a II-a din Postul mare a Sfântului Grigorie Palama, „Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşit Sfânta liturghie la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Parohia Modelu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.(…) După Sfânta Liturghie, soborul de preoţi în frunte cu Întâistătătorul Eparhiei au sfinţit Cabinetul de religie al Parohiei Modelu”. [Almanah Bisericesc 2013, p. 514.]
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş are formă de cruce cu trei turle şi o suprafaţă de 210 mp cu dimensiunile de 16,5 m lungime, 7,5 m lăţime, 12 m în zona absidelor şi 10 m înălţime, la Pantocrator fiind de 16 m. Biserica are temelie de piatră, ziduri de cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată. Pridvorul dreptunghiular, după cutremurul din 1977, a fost prelungit, închis şi are o deschidere spre faţadă. Pronaosul este acoperit de o calotă sferică peste care se ridică două turle pătrate, Peste naos se ridică turla mare, octogonală, executată din lemn şi acoperită cu tablă zincată. Altarul este semicircular la interior şi exterior, acoperit cu o calotă sferică şi este despărţit de naos printr-o catapeteasmă din lemn de tei.
 PICTURA bisericii a fost executată în ulei, în stil realist, în anul 1907 de către pictorul Gheorghe Cepoiu din comuna Izvoarele, jud. Prahova. A fost restaurată în anul 1942 de către pictorul bisericesc Niţă Angelescu.
 În anul 1963 au fost efectuate lucrări de spălare şi restaurare a picturii şi pictură din nou, de către un colectiv format din Florica Budiş, Sanda Budiş şi Miza Alimăneşteanu, pe baza unui deviz aprobat de Arhiepiscopia Bucureştilor, în valoare de 19.400 lei. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 9/1962-1963, f. 222, 224, 227, 230, 240, 251, 274.]
 În anii 1997-1998, s-au efectuat lucrări de restaurare la sfântul lăcaş, s-a spălat şi refăcut fondul picturii, lucrări în urma cărora biserica a fost resfinţită la 18 octombrie 1998, slujba fiind săvârşită de Preasfinţitului Părinte Nifon Mihăiţă, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, însoţit de un sobor de preoţi.
 La momentul redactării prezentului istoric, tencuielile cu pictură veche în ulei au fost îndepărtate pentru a se repicta biserica în tehnica fresco.
 ANEXE. Clopotniţa, cu o suprafaţă de 24 mp, a fost construită în anul 1938, din fondurile parohiei compusă din satul Modelu şi cătunul Cadâna cu 400 de familii, din cărămidă pe temelie de beton, învelită cu tablă galvanizată.[ Tomis, anul XV, nr. 3, martie 1938, p.30; A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 27; informaţii furnizate de preotul paroh.] La etaj este instalat clopotul de 300 kg, iar la parter cancelaria şi biblioteca parohială. În anul 1996 au fost efectuate lucrări de reparaţii de către meşterul Barbu Ion.
 În anul 1960 au fost executate lucrări de împrejmuire la cimitirul parohiei Modelu, aflat la marginea dinspre Borcea a satului, în suprafaţă de 1,5 ha, iar în anul 1969 a fost împrejmuită curtea bisericii cu gard de prefabricate şi şipci, gard care în anul 2000 a fost refăcut din beton şi scândură.
 Casa parohială a fost construită între anii 2000-2002, în curtea bisericii şi este dotată cu toate cele necesare locuirii ei (apă curentă, încălzire centrală ş.a.).
 În anul 2002 a fost ridicată o trapeză (cantină socială) în care servesc masa de două ori pe săptămână circa 50 de persoane (copii şi oameni sărmani). Având în vedere că şcoala se află în imediata apropiere a bisericii, sala de cateheze a fost concepută şi ca laborator pentru orele de religie.
 În anul 2007 a început construcţia anexei gospodăreşti (47.000 lei din fonduri proprii), iar în anul 2010 au fost executate finisaje interioare la clădirile anexei.
 PREOȚII. Preotul Simion Cegăneanu (1907-1922); Preotul Nicolae Ion (10 martie 1929-15 februarie 1938); Preotul Nicolae Alexandru (1938-1992); Preotul II Popescu T. Nicolae (1939-1964); Preotul Al. Vieru (01 august 1941); Preotul Trifu Marius (1964-1967); Preotul Sima Ion (1980-1983); Preotul Dumitrescu Nicolae (1983-1999). În prezent, slujesc preoții Lazăr Costel și Dumitrașcu Roberto-Mădălin.
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară mai multe programe sociale după cum urmează: mese săptămânale în trapeza parohială, unde alimentele donate de credincioși sunt pregătite și servite familiilor nevoiașe din parohie. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională. Parohia organizează activități catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din parohie atât în cadrul bisericii, cât și în cabinetul de religie, special amenajat în trapeza parohială, construită în stil brâncovenesc.

TEXT: Nicolae Ţiripan