Radu Negru
 Hramuri: Sfântul Apostol Andrei, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
 Adresa: Str. Revoluţiei, nr. 18, satul Radu Negru, comuna Modelu, Judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Gheorghe Mateescu PÂRVU

BISERICA SFÂNTUL APOSTOL ANDREI - RADU NEGRU
(În construcție)
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Satul Radu Negru a fost înfiinţat în anul 1879, prin împroprietărirea pe moşia Trămşani, a unui număr de 193 colonişti, originari din Transilvania, care se ocupau cu creşterea vitelor. Ei au primit 4,5 ha teren arabil şi ½ ha loc de casă şi islaz. Aceştia au ocupat partea de nord-est a satului şi purtau numele de mocani.
 În anul 1893 au fost împroprietăriţi alţi 629 colonişti din judeţul Ilfov şi pentru că la început aceştia îşi făceau bordeie în pământ au fost numiţi grivani, nume care, ca şi cel de mocani, s-a păstrat până la desfiinţarea satului.
 La înfiinţare, satul a luat numele republicanului francez Gambetta. În cercetările noastre nu am reuşit să aflăm care a fost motivul pentru care satul a luat acest nume. Singura explicaţie constă în marea popularitate de care se bucura avocatul şi omul politic francez în acea perioadă.Prin deciziunea din 17 februarie 1894 a ministrului Domeniilor se hotăra ca satul mare numit Gambetta din judeţul Ialomiţa, pe viitor să poarte numele de Negru Vodă. [A.N. Călăraşi, fond Primăria Călăraşi, dos. 32/1894, f. 109.]
 Momentul trecerii în componenţa comunei Modelu, coincide cu demararea proiectului de dezafectare a satului Radu Negru, ca şi al celorlalte sate componente ale comunei, proces ce a avut la bază - după părerea multora dintre cei care au fost nevoiţi atunci să-şi părăsească gospodăriile - un motiv neserios, anume faptul că pânza freatică era la suprafaţă şi afecta cea mai mare parte a caselor cu igrasia şi în final cu prăbuşirea. În realitate, dezafectarea satului făcea parte din politica epocii Ceauşescu de desfiinţare a satelor din România, cei care au încercat să se împotrivească fiind izgoniţi de lama buldozerelor, care au pus la pământ ultimele locuinţe, în anul 1980.
 ISTORICUL PAROHIEI. Acest lucru ducea în anul 1969, la desfiinţarea postului II de preot. În raportul [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 14/1968-1969, f. 120.] Protoieriei Călăraşi către Preafericitul Părinte Patriarh şi Arhiepiscop Justinian, din 10 septembrie 1969, se precizează că: parohia motivează desfiinţarea postului II prin dărâmarea mai multor case datorită umezelii, ceia ce a determinat plecarea din sat a unui mare număr de locuitori din parohie şi deci scăderea numărului de familii care alcătuiau parohia Radu Negru la 525 şi care număr continuă să scadă.
 Parohia Radu Negru, de această dată cu hramul Sfântul Apostol Andrei, a fost înfiinţată în anul 1996, fiind suplinită de PC Pr. Comănescu Vasile de la parohia Călăraşii Vechi, până la data de 11 noiembrie 2002.
 ISTORICUL BISERICII. După apariţia Legii nr.18/1991 (a fondului funciar), foştii locuitori ai satului Radu Negru şi-au primit înapoi locurile de casă pe care le posedaseră înainte de dezafectarea satului, de această dată pe o altă vatră, situată la mică distanţă de vatra veche a satului, în apropierea drumului ce duce de la Călăraşi la Slobozia.
 În ziua de 28 aprilie 2003, Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântul Apostol Andrei din parohia Radu Negru şi a săvârşit Sfânta Liturghie pe locul viitoarei biserici. [Almanah Bisericesc 2004, p. 196.]
 Lucrările de construcţie a bisericii au început pe 15 aprilie 2005, conform contractului nr. 102 încheiat între parohie şi S.C. POHA S.A. Călăraşi. După lucrările de pregătire a terenului, s-a trecut la turnarea fundaţiei şi a cuzineţilor, apoi a fundaţiei propriu-zise, în prezent biserica fiind ridicată, inclusiv acoperişul, terminându-se faza de finisare.
  La ridicarea bisericii au contribuit credincioşii parohiei, dar şi oameni de bună credinţă, precum şi subvenţiile primite din partea Statului şi de la Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.
 ARHITECTURA. Noua biserică are un plan triconic cu lungimea de la uşa principală până la ferestrele absidei altarului de 17 m şi lăţimea la nivelul mijlocului absidelor laterale de 11 m, structura de rezistenţă din beton armat, ziduri din cărămidă plină presată, un cafas cu scară elicoidală în colţul nord-vestic, turla naosului pe pandantivi, două turle mici decorative pe latura de vest a pronaosului şi un mic pridvor semicircular cu două coloane laterale, amintind de stâlpii Jochin şi Boaz ai Templului, de unde se coboară, din cauza elevaţiei, pe o scară de faţadă cu şapte trepte în curtea octogonală a lăcaşului.
 PREOȚII. De la trecerea la cele veșnice a Preotul Lungu Traian, în ziua de 16 august 2007, parohia a fost suplinită de preoţii de la Parohia Sfânta Mare Muceniţă Anastasia; Preotul Butoi Florian Alin (16 septembrie 2007-2010); Preotul Apostol Lilian; Preotul Savu Cornel Eusebio; Preotul Paroh Suplinitor (18 septembrie 2013-01 februarie 2015). În prezent slujitor la parohia Radu Negru este Preotul paroh Pârvu Gheorghe Mateescu (1 februarie 2015).

TEXT: Nicolae Ţiripan