FĂCĂENI
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresa: Comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Valentin NĂSTASE
 Preot coslujitor: Ion TUDOR

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - FĂCĂENI
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. De numele satului Făcăeni se leagă mai multe legende, dintre care o reţinem pe cea mai aproape de realitate. Originea numelui satului vine probabil de la cuvântul „făcău”, însemnând fus de moară. Primul document care atestă satul Făcăeni datează din 15 ianuarie 1467, când voievodul Radu cel Frumos întărea mănăstirii Cozia bălţile de pe Dunăre până la Gura Ialomiţei. Hrisovul domnesc menţionează şi satul Făcăeni, printre punctele de încărcare a peştelui pescuit în bălţile din jur. În acest document apar ca martori şi doi locuitori din Făcăeni, anume Drăgoi şi Goe.
 ISTORICUL PAROHIEI. Putem spune că în locurile acestea a existat o comunitate destul de numeroasă cu oameni cunoscuţi de domnitori, care au avut nevoie de o biserică în care să se roage şi să-L slăvească pe Dumnezeu.
 După tradiţia locului, această sfântă biserică este a treia, celelalte două fiind distruse de braţul Borcea, care îşi muta mereu cursul, făcând ca vatra satului, împreună cu biserica, să se mute din loc în loc.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica actuală s-a zidit din cărămidă, pe temelie din piatră cioplită, având două turle la intrare. Construcţia a fost realizată de meşteri albanezi, între anii 1897-1900, prin contribuţia credincioşilor acestei parohii şi cu ajutorul bănesc al familiei Alexandru Lahovary. În decursul anilor au fost necesare mai multe reparaţii de diferite categorii, în anii 1925, 1955, 1964, 1969-1971.
 În anul 1985, PC Pr. Zaharia Gheorghe a ridicat în faţa bisericii o tindă. În anul 1994, sub îndrumarea Preasfinţitului Părinte Nifon, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Pr. Zaharia Gheorghe a refăcut exteriorul bisericii retencuind şi aplicând un praf de piatră, reparând acoperişul şi mărind streşinile.
 PISANIA bisericii glăsuieşte: „Acest sfânt lăcaş, cu hramul Sf. Nicolae din comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa a fost zidit din temelie în anul 1897 sub înalta pastoraţie a I.P.S. mitropolit şi arhipăstor al Ungro-Valahiei Nifon. construcţia definitivă a bisericii s-a terminat în anul 1900 când a şi fost sfinţită. În anul 1925 s-au făcut lucrări de reparaţii la exterior, sub pastoraţia pr. Virgil Andreescu. De asemenea lucrări interioare s-au mai făcut şi în anii 1939, 1940, 1946, 1955, 1962, 1965. Iar în anul 1960 s-au făcut reparaţii exterioare şi consolidarea pereţilor şi reparaţia acoperişului. În anii 1969-1970, din dragostea credincioşilor pentru acest sfânt lăcaş şi cu străduinţa pr. paroh Chivu David şi a consiliului parohial mai jos notaţi s-au făcut lucrări de pictură în tehnica fresco, în interiorul bisericii executată de pictorul Vasile Caraman din Bucureşti, cu Leca Aurel şi Lăbuş Vasile cu contribuţia bănească a credincioşilor din enorie.
 Sub înţeleaptă şi fericită arhipastoraţie a Preafericitului Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi p.c. protoiereu Stan Ion din Protopopiatul Feteşti, pr paroh Chivu David consiliul parohial mulţumeşte tuturor credincioşilor şi donatorilor care au contribuit cu obolul lor, pentru înfrumuseţarea acestui sfânt lăcaş. Consilul parohial: pr. paroh Chivu David, Stan C. Const.-cântăreţ, Radu T. Mihai, Tudor Niculescu, Fuior Ion, Popescu Radu, Purica I. Const., Stan C. Leonida, Băluţă Ion, Răzvan Const., Panait Tache, Florea V. Ştefan, Ioniţă M. Ion”.
 ARHITECTURA. Biserica este monumentală şi are formă de cruce, cu două abside laterale în naos, având dimensiunile de 6,5/1 m şi pronaosul cu dimensiunile 10/7,5 m; absidele sunt abia schiţate către exterior, prin laturi drepte. Deasupra pronaosului, în dreptul cafasului (pe faţa bisericii), se înalţă două turle de formă pătrată, cu dimensiunile de 4/4 m, iar înălţimea lor fiind de 18,5 m, până la cruci, care, la rândul lor, au înălţimea de 1,5 m. Tinda este în formă dreptunghiulară cu dimensiunile 4,5/4,5 m.
 PICTURA. Așa cum glăsuiește și pisania, în anii 1969-1970, din dragostea credincioşilor pentru acest sfânt lăcaş şi cu străduinţa pr. paroh Chivu David şi a consiliului parohial mai jos notaţi s-au făcut lucrări de pictură în tehnica fresco, în interiorul bisericii executată de pictorul Vasile Caraman din Bucureşti, cu Leca Aurel şi Lăbuş Vasile cu contribuţia bănească a credincioşilor din enorie.
 În 1994, la interior s-a spălat pictura, iar, în data de 20 noiembrie 1994, a avut loc sfinţirea bisericii. În anul 2002, au început lucrările de repictare a bisericii, terminându-se în anul 2005, când a avut loc şi resfinţirea bisericii, în data de 20 iulie, sub păstorirea Preasfinţitului Părinte Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, preoţi fiind PC Pr. Paroh Tudor Traian şi PC Pr. II Tudor Ion.
 ANEXE. Între anii 1995-1996, s-a ridicat şi o clopotniţă zidită din beton şi cărămidă.
 În anul 2009, biserica a fost înzestrată cu o catapeteasmă nouă, sculptată în lemn de stejar, de către sculptorul Tucă Ovidiu din Vânători - Neamţ şi s-a turnat un clopot nou.
 PREOȚI slujitori: Pr. Virgil Andreescu (1925-1943), Pr. Chivu Daniel și Pr. Gheorghe Zainea (1944-1976), Pr. Tudor Stănescu (1977-1982), Pr. Zaharia Gheorghe (1982-1996), Pr. Tudor Traian (2000-2011). În prezent, slujesc PC Pr. Tudor Ion din anul 1996 și PC Pr. Năstase Valentin din anul 2011.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Făcăeni are grup activ de cateheză alcătuit din 25 copii de diferite vârste înscrise în programul Hristos Împărtășit copiilor. Copiii fac parte din grupul de pictură icoane al parohiei. Acest grup au în activitate reciclarea de deșeuri plastice, hârtie și doze. Sumele provenite se folosesc pentru activitățile catehetice regulate. Parohia organizează scenete de hramul bisericii, Nașterea Domnului și Învierea Domnului. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut carte la zi. Organizează pelerinaje anuale cu credincioșii adulți din parohie.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu