FETEŞTI – DUDEŞTI
 Hramuri: Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
 Adresă: str. Plevnei, nr.9, municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Alexandru Florin BRATEŞ
 Preot coslujitor: Marius Adrian DUMITRU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - FETEȘTI-DUDEȘTI
 
 ISTORICUL PAROHIEI. Biserica Parohiei Feteşti-Dudeşti se află aşezată la o distanţă de aproximativ 7 km sud-est de Gara Feteşti.
 Parohia a luat fiinţă în anul 1882, prin unirea Parohiei comunei Dudeşti cu cea a cătunului Feteşti Noi - Scutari. Preoţii celor două parohii, împreună cu adunarea parohială, au hotărât construirea unei biserici din zid în locul celor două biserici din comună, care erau într-o stare avansată de degradare. Noua biserică va purta hramul celor două biserici vechi, respectiv Sfântul Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.
 ISTORICUL BISERICII. În anul 1884, la 15 iunie, s-a pus temelia actualei biserici, iar lucrările de zidărie şi de pictură au fost terminate în ziua de Sfântul Dimitrie în 1889, fiind sfinţită la 30 ianuarie 1890. Aceste lucrări au fost conduse de către cei doi preoţi ai parohiei, pr. David Ioniţă şi pr. Dimitrie Vasilescu, ajutaţi de o Epitropie alcătuită din primarul comunei Dudeşti, directorul şcolii şi alţi credincioşi.
 Lucrările de zidărie au fost executate cu materialele proprii, de către Comisia de Drumuri şi Poduri Feteşti, condusă de inginer Anghel Saligny. Catapeteasma şi stranele au fost lucrate din lemn de brad de meşterii din comună.
 Între anii 1890-1927, în vremea preotului Gheorghe Comana, s-au executat lucrări de întreţinere şi mici reparaţii. În 1930, biserica a fost reacoperită în întregime cu tablă galvanizată. În urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, biserica a suferit grele stricăciuni la cele trei turle, la zidărie şi la pictură. Până în anul 1973, din cauza celui de-al doilea război mondial, a secetei din 1947, precum şi a instaurării regimului comunist, nu s-au mai putut face reparaţii majore întregii biserici.
 În 1973, în vremea preoţilor Sandu Constantin şi Vasile Dumitru, au început lucrările de renovare, terminate în 1976. Acestea au constat în reconstruirea celor trei turle, a cafasului, consolidarea zidurilor şi construirea unei noi clopotniţe. În anul 1987, s-a construit un gard de beton în jurul bisericii, s-a tencuit exteriorul bisericii şi s-a restaurat pictura interioară de către pictorul Ristea Nicolae.
 La 20 octombrie 1990, biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Părinte Roman Ialomiţeanul, Episcop – Vicar în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar preoţii slujitori au primit distincţia de iconom stavrofor. În data de 22 aprilie 2007, s-a slujit Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfinţitul Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.
 În anul 2009, s-au efectuat lucrări de refacere a exteriorului bisericii, clopotniţei, precum şi de înlocuire a tâmplăriei cu uşi şi ferestre de tip termopan.
 La 13 februarie 2010, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu a slujit Sfânta Liturghie la această biserică.
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş de cult are plan trilobat, cu lungimea de 27 m şi lăţimea de 7,2 m. Dispune de o temelie din piatră, zidurile sunt de cărămidă şi este acoperită cu tablă galvanizată. Posedă trei turle, două în faţă deasupra cafasului şi una deasupra naosului, fiecare având câte o cruce de fier.
 Pridvorul este închis, dreptunghiular, cu geamuri laterale şi este acoperit cu tablă, având deasupra o cruce. Pronaosul este de asemenea dreptunghiular, acoperit cu o calotă sferică, iar deasupra cafasului se află cele două turle mai mici. Naosul este de formă pătrată, având abside laterale şi susţinând turla centrală. Altarul este despărţit de restul bisericii printr-o catapeteasmă din lemn de brad. Exteriorul bisericii este văruit în culoare crem şi se remarcă prin coloane închipuite şi rândul de ocniţe oarbe, sub streaşină.
 PICTURA. Lucrările de pictură au fost executate în stil realist de pictorul Dragomirescu din Bucureşti în anul 1889. În anul 1987 s-a restaurat pictura interioară de către pictorul Ristea Nicolae.
 PREOȚI slujitori: pr. David Ioniță, pr. Dimitrie Vasilescu (1876-1915), pr. Gheorghe Comana (1890-1927), Pr. Alexe Rădulescu (1927-1930), Pr. Alexe Butu (1930-1939), Pr. Vasile Georgescu (1939-1946), Pr. Voicu Vola Marinescu (1945-1954), Pr. Ioan Rădescu (1956-1956), Pr. Sandu Constantin (1973-2002), Pr. Vasile Dumitru (1976-1998), Pr. Petrache Bogdan, Pr. Stânciu Dragoș, Pr. Manolache Victor (2001-2010), Pr. Dicianu Florin (-2007). În prezent, slujesc PC Pr. Brateș Alexandru din anul 2007 și PC Pr. Dumitru Marius Adrian din anul 2011.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Fetești Dudești are în lucru un Centru Socio-cultural care va oferi o masă caldă zilnic copiilor defavorizați. Are grup de cateheză alcătuit din 20 copii în programul Hristos împărtășit copiilor. Corul parohiei este alcătuit din 10 femei. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut la zi. Organizează pelerinaje anuale cu credincioșii adulți din parohie.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu