FETEŞTI ORAŞ
 Hram: Adormirea Maicii Domnului
 Adresă: Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 11, municipiul Fetești, județul Ialomița
    Preot paroh: dr. Neagu ILIESCU

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI - FETEŞTI ORAŞ

 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Oraşul Feteşti, compus din fostele sate Feteşti, Dudeşti, Buliga şi cartierele Feteşti-Gară şi Vlaşca, este aşezat în partea de est a judeţului Ialomiţa, pe malul stâng al braţului Borcea, la capătul de nord al podului ce leagă Muntenia de Dobrogea, ridicat de inginerul Anghel Saligny între anii 1896-1906. A fost atestat prima dată la 21 aprilie 1528, într-un hrisov prin care voievodul Radu de la Afumaţi dăruia părţi din moşia Feteştilor Mănăstirii Argeşului.
 Despre vechimea aşezării, Vasile Pârvan scria: „se deduce că trebuie să aibă o existenţă din timpurile cele mai vechi, daco-romană, pe considerentul că Dunărea ca acces de locomoţie între Lichireşti (Călăraşi), Şocariciu (Unirea), Ţâmbureni (Borcea), Futeşci (Feteşti) şi oraşul numit Cetatea de floci (Piua Petrii), care era un centru bine dezvoltat industrial, precum şi drumul ce lega aceste localităţi pe uscat, erau cunoscute de către negustorii ce făceau comerţ cu oraşele de la gurile Dunării: Brăila, Galaţi, Tomis” şi „Dunărea şi acest drum însemnat şi în unele hărţi militare din Rusia de odinioară”.
 ISTORICUL PAROHIEI. În satul Feteşti, pe locul unde se află astăzi biblioteca şi monumentul eroilor, a existat o biserică cu pridvor, format de cruce, făcută din lemn, până în 1884 când s-a sfinţit actuala biserică. Nu se cunoaşte când a fost construită vechea biserică, la care vor fi slujit călugării menţionaţi în hrisoavele domneşti amintite, dar la parohie a existat un Octoih ce avea data 1792, carte ce a fost dată împreună cu altele, muzeului Mănăstirii din Slobozia. La parohie se mai află vechile uşi împărăteşti din lemn, nedatate.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica actuală, cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1881 de către meşterii Constantin Gheorghiu şi Gheorghe Filip, acesta din urmă fiind girantul constructorului şef. În fruntea mandatarilor se afla Radu Ionescu care a donat toată cărămida, pe care a adus-o de la Brăila cu căruţele. Mai este menţionat şi Badea Chiorăscu, care a donat terenul şi al cărui mormânt se află în spatele altarului. Pe actul de construcţie se află preotul Ioniţă Constantinescu, care fusese hirotonit în anul 1873 pe seama acestei parohii, de unde reiese că slujise şi în vechea bisericuţă de lemn.
 Turla principală a fost afectată de cutremurul din 1940. În anii 60 s-a deteriorat şi mai mult. Cel de-al doilea preot, Leonida Iliescu a fost arestat şi trimis la Canal pentru 8 ani. Pr. Stan Ion, a refăcut turla din nou între anii 1962-1964, iar succesorul său, Pr. Stan Dumitru, a electrificat biserica.
 PISANIA bisericii dă mărturie: ,,Acestu sf locașu construitu din temelie an anu 1881, terminatu și împodobitu cu pictura varuită, la 1884 augustu 6 cându s-a și sfințitu. A fost ecdecutori acestei lucrări, care au și contribuit cu bani ce notați cu deosebire dom. Radu Ionescu, care pe lângă celelalte au oferit și cărămida necesară. a dat ajutor, dom. Badea Chiorăscu, Iacovache Rădulescu, pr. Ioan Cost., Mihai Cost., Ene Nic., David Radu, Costea Culea, Marin Ion, Petrache Ioan, Radu I. Popescu, iorga Nica, Zaharia Petre, Petre Ioan, Alicsandru Ilie, Ion Nicu, Naie Mihăilescu, Răducanu Dobre, Nae Mitu și ajutoru întregii comuni și alte persoane, streine, care au oferit bani: construct. Costan. Gheorghiu, pictor Mihail Dragomirescu, Alecu Teodorescu”.
 ARHITECTURA. Biserica are formă de cruce, cu un antreu închis în geamlâc. Are două turle mari în formă octogonală, cu patru ferestre mari pe patru din laturile octogonului. Turlele sunt construite din lemn bagdadie, iar cea din centru este tencuită în interior. Ambele sunt învelite cu tablă galvanizată la fel ca şi acoperişul. Temelia este din piatră cioplită cu o înălţime de 1,5 m şi lată de 1 m. Pereţii din cărămidă au lăţimea de 0,90 m și o înălţime de 8 m. În pereţi sunt amplasate 9 ferestre mari. Faţada aminteşte de stilul renascentist, şi merge paralel cu acoperişul, în formă de triunghi cu două ferestre mai mici şi cu ornamente, având menţiunea „1882 august 13”. Colţurile din faţă au formă octogonală şi se prelungesc dincolo de acoperiş ca două turle în miniatură. Biserica este tencuită în praf de piatră.
 Catapeteasma este din lemn de brad, cu 6 rânduri de icoane şi lateral câte o icoană încadrată în acelaşi stil ca al catapetesmei. Sfântul altar este încăpător, fără firide. Pronaosul este despărţit de doi stâlpi rotunzi, pe care se sprijină cafasul foarte încăpător.
 PICTURA. Pictura s-a executat în anii 1883-1884, de către pictorii Mihail Dragomirescu şi Al. Teodorescu. Toate sumele necesare au fost colectate de la enoriaşi. Pictura este realizată în ulei, în stilul neo-renascentist. Datorită ferestrelor, numărul sfinţilor pictaţi este mic. În spaţiile mai largi sunt pictate scene biblice, precum sărutarea lui Iuda, pe drumul crucii şi altele. Pe bolta din sfântul altar se află Maica Domnului înconjurată de îngeri. Pe bolta din naos se află Sfânta Treime cu serafimi şi heruvimi.
 În anul 1995 a fost restaurată pictura, de către pictor Elena Vasilescu şi resfinţită pe 16 iulie 1995 de către Preasfinţitul Părinte Nifon, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
 ANEXE. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, s-a construit în curtea bisericii, între anii 2007-2009, un centru de asistenţă socială, unde la parter funcţionează Centrul de zi Sfântul Nicolae, Ocrotitorul Copiilor, acreditat de forurile judeţene şi licenţiat de Autoritatea Naţională.
 Actualul slujitor, Pr. Iliescu Neagu, a refăcut acoperişul şi tencuielile exterioare şi a zidit o nouă clopotniţă, cu patru nivele. Resfinţirea a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Teofan, Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în anul 1992.
 PREOȚI slujitori: Pr. Constantinescu Ioan (1882-1924), Pr. Iliescu Leonida (1924-1961), Pr. Stan Ion (1961-1967), Pr. Stan Dumitru (1967-1978). În prezent, slujește PC Pr. Iliescu Neagu din anul 1978.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Fetești Oraș are un Centru Social Sfântul Nicolae care oferă masă celor 15 copii din familii defavorizate și unui număr de 10 bătrâni din parohie. Are parteneriate cu școlile și agenții economici pentru sprijinirea activităților caritabile din parohie. De asemenea se organizează mese la hramuri, masluri de obște și sărbători importante. Are grup de cateheză alcătuit din 20 copii în programul Hristos împărtășit copiilor. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut carte la zi. Organizează pelerinaje anuale cu credincioșii din parohie.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu