SFINŢII VOIEVOZI - ŢĂNDĂREI ORAŞ
 Hram: Sfinţii Voievozi
 Adresa: Str. Ionel Perlea, nr.7, Ţăndărei, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Alecu VASILE
 Preot coslujitor: Tudor BÂRSAN

BISERICA SFINŢII VOIEVOZI – ŢĂNDĂREI ORAŞ
 
 ISTORICUL BISERICII. Monument istoric şi de arhitectură, biserica purtând hramul Sfinţii Voievozi, cea mai veche construcţie din Ţăndărei, în prezent monument istoric, a început a se edifica la anul 1831, de către marele boier Filip Lenş, însemnat dregător al Ţării Româneşti, fiind târnosită cu mult fast în anul 1839.
 Catapeteasma originală a bisericii a ars într-un incendiu, probabil prin anul 1916, fiind ulterior refăcută într-o nouă formă, la un atelier de la moara Mocănescu. Dovada a acestui fapt este inscripţia de pe spatele ei: Făcută în anul 1931 la fabrica M. Mocănescu. În urma invaziei bulgarilor din anul 1916, când biserica a fost incendiată, odoarele bisericii s-au transformat în scrum.
 Biserica a fost refăcută între anii 1925-1929, ocazie cu care s-a ridicat şi clopotniţa.
 Conţinutul PISANIEI este următorul: „Această sfântă şi dumnezească beserică ce se prăzmuieşce hramu Sfinţilor Marilor Voievozi i a întrutot lăudatul Sf Apost. Filip şi Sf Ie. Nicolai sau clădit şi sau înfrumuseţat cu toată osârdia şi cheltuiala D.Bi.Vel. Dvor. şi cavaler de mai multe ordine împărăteşti şi Dheofilaz al bisericii celei mari a răsăritului Filip Lenş şi a prea iubitii domnisale soţii D. Dvorniceasa Elisaveta, în vremea ocârmuirii î. mitropoliţi, păstorilor sfiinţilor iubitorii de dumnezeu, episcopi şi cavaleri, Kir Neofit ot Râmnicu, Kir Kesarie ot Buzău şi Kir Ilarion ot Arghişu, în zilile prea înnălţatului nostru Domn, Alecsandru Dimitrie Ghica VV. la an 1839”.
 ARHITECTURA. Este o construcţie frumoasă, desenată în liniile zvelte şi armonioase ale unui neoclasicism ce încântă privirea şi încălzeşte sufletul. Interiorul, cu distribuţia arhitecturală clasică pronaos, naos şi altar, dezvoltă impresia unui spaţiu cald şi generos, în aerul căruia Dumnezeu pare a rosti mereu. Biserica, edificată din cărămidă trainică, se deschide privirii din spatele unor porţi, care împreună cu zidul împrejmuitor, par a-şi păzi liniştea, sfinţenia şi pacea. Imediat ce i-ai trecut cu smerenie pragul, te întâmpină deasupra intrării blazonul familiei Lenş şi pisania ce-i explică identitatea.
 PICTURA. În anul 1931, se cunoaşte pictura executată în tehnica ulei de pictorul Tache Soroceanu (pictor de şevalet), apoi a fost renovată în anul 1976 (pictor care nu se cunoaşte). În anul 1988 pictura a mai suferit o reînnoire (pictor Nicolae Ristea), iar în anul 1999 pictura a fost spălată şi retuşată de pictorul Jean Mocănescu din Ţăndărei.
 PREOȚI slujitori: Pr. Stan Chirulescu (1897-1930), Pr. Gheorghe Chirulescu și Ștefan Chirulescu (1947- ) Pr. Juncu Ioan, Pr.Traian Georgescu (-1986). În prezent, slujesc PC Pr. Alecu Vasile din anul 2013 și PC Pr. Bârsan Tudor din anul 1986.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Țăndărei Oraș are grup de cateheză alcătuit din 17 copii în programul Hristos împărtășit copiilor. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut la zi. Organizează pelerinaje anuale cu credincioșii din parohie la mănăstirile din țară.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu