Dâlga Gară
 Hram: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
 Adresa: Şoseaua Bucureşti - Constanţa, satul Dâlga Gară, comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi
 Preot Paroh: Valentin Emil GÂŢĂ

BISERICA SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA – DÂLGA GARĂ
 
 ISTORICUL PAROHIEI. Parohia Dâlga Gară a fost înfiinţată în anul 2004 prin dezlipirea de Parohia Dâlga Sat, condusă de preotul Neagu Iorgu. Confesional, parohia este alcătuită din 240 familii ortodoxe (200 la Dâlga Gară şi 40 la Filia Pelinu).
 Primul paroh al noii parohii a fost Preotul Pârlea Marius, până în anul 2006. În timpul slujirii sale, primarul Iulian Iacomi a cumpărat un teren de 500 mp pe care s-a săpat fundaţia noului locaș de cult.
 ISTORICUL BISERICII. În ziua de 21 mai 2004, după ce a slujit Sfânta Liturghie, în biserica Parohiei Dragoş Vodă, cu ocazia hramului, Preasfinţitul Părinte dr. Damaschin Coravu, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, a sfinţit locul şi a pus piatra de temelie a bisericii din Parohia Dâlga Gară.
 Noul paroh, preotul Chioveanu Nicolae, a păstorit parohia între 2006-2008, timp în care, cu ajutorul primarului Iulian Iacomi şi al doamnei Rădescu Maria, dar şi al altor donatori, a turnat fundaţia, s-au ridicat pereţii din cărămidă tip „porotherm“, s-a turnat placa la cota 4,20 m, s-a căpriorit şarpanta şi s-a bătut astereala.
 În luna iunie a anului 2008, parohiatul a fost preluat de Preotul Gâţă Valentin - Emil.
 Lucrările au continuat cu învelirea locaşului cu tablă zincată.
 PISANIA bisericii, scrisă pe placă de marmură albă, cu litere cursive, incizate, vopsite cu bronz galben, este aşezată în pridvorul bisericii, în partea dreaptă a uşii de intrare în pronaos şi are următorul conţinut: „Cu vrerea Tatălui, cu bunăvoinţa Fiului, lucrarea Duhului Sfânt desăvârşitu-s-a acest sfânt locaș cu hramul Sf. Împ. Constantin şi Elena având ca ctitori vrednici de pomenire Emilia şi Octavian Lucescu, cu bunăvoinţa şi contribuţia fam. Maria şi Constantin Rădescu”.
 Între 2008 şi 2010, slujbele se ţineau la vechea biserică din Dâlga Sat până în septembrie 2010 când, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, biserica a primit Sfântul Antimis, putându-se sluji astfel în noua locaţie.
 ARHITECTURA. Biserica are formă de navă, cu o suprafaţă totală construită de 114 mp şi o înălţime de 10 m, cu o singură turlă amplasată deasupra naosului. Ferestrele sunt închise cu tâmplărie de termopan alb.
 Fundaţia este din beton, în trei părţi, iar interiorul şi exteriorul bisericii sunt tencuite şi finisate cu sprijinul primarului Niţulică Ion. Pardoseala s-a executat din granit de culoare gri, încălzirea pe timpul iernii efectuându-se cu două şeminee pe lemne.
 PICTURA. În interior, altarul şi turla sunt pictate în stil al-seco, cu vopsea acrilică, de pictorul Tănase Florin, restul bisericii fiind în curs de finalizare.
 Catapeteasma şi restul mobilierului (strane, iconostase, cruci, uşă intrare) sunt realizate din lemn sculptat la atelierele din Târgu Neamţ de meşterul Hanter Ion. De asemenea, tot aici s-a realizat şi pictarea icoanelor de pe catapeteasmă.
 ANEXE. Clopotniţa este din beton şi BCA, pe două nivele, partea de jos funcţionând drept magazie, iar partea superioară, construită din grinzi de beton în formă de arcadă, adăpostind clopotul de 150 kg, achiziţionat în 2009 cu aportul financiar al domnului Stănoiu Dumitru, care, în 2011, a mai cumpărat pentru parohie un teren lângă biserică de 1000 mp, pentru casă parohială.
 Biserica este împrejmuită cu gard din plasă, iar cimitirul, în suprafaţă de 5000 mp, este împrejmuit din 4 părţi cu plasă metalică.
 PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică:
 Preot Pârlea Marius (2004-2006)
 Preot Chioveanu Nicolae(2006- 2008)
 Preot Gâță Valentin Emil(2008-până în prezent).
 ACTIVITĂȚI. Parohia are grup de cateheză în cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor” și pentru catehizarea rromilor.