Dor Mărunt II
 Hram: Sfântul Gheorghe
 Adresa: satul Dor Mărunt, comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Ion ZAMFIRA

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE – DOR MĂRUNT II
 
 ISTORICUL BISERICII. Parohia Dor Mărunt II se află în comuna Dor Mărunt, situată geografic in inima Bărăganului, pe şoseaua Bucureşti - Constanţa (DN 3A), la circa 75 km faţă de Bucureşti.
 Construcţia bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe, a fost începută în anul 1937 şi s-a terminat în anul 1940, an în care a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Gherontie, Episcopul Tomisului. Ctitorii sunt Marin şi Rădiţa Pintecan, care au suportat întreaga cheltuială de 5.500.000 lei.[Ibidem, dos. 16/1968-1969, f. 296.] Construcţia a fost făcută în memoria unicului lor fiu, Gheorghe, mort din fragedă pruncie.
 Textul PISANIEI de la intrarea în naos este următorul: „Ridicatu-s-au din temelii aceasta sfânta biserică cu hramul Sfântului Gheorghe în anii 1935-1940 cu cheltuiala bunilor creştini Marin şi Rădiţa Pîntecan, cu fiul lor Gheorghe din Bucureşti, pe terenul dăruit de Gheorghe Ciucă şi soţia sa Maria. Zidirea s-a făcut în zilele de domnie ale Măriei Sale Regele Carol II şi sub arhipăstoria Prea Sfinţitului Episcop de Constanţa Gherontie. Spre veşnică pomenire”.
 În interiorul bisericii, în partea dreaptă se află lespedea din marmură şi mormântul ctitorilor. Pe lespede este scris: „Întru veşnica pomenire aici odihneşte Pintecan Marin (1892-1984) şi Pintecan Rada (1903-1978), împreună cu fiul lor Gheorghe”.
 La 28 iunie 1967, preotul Diaconu V. Nicolae, consilier la Arhiepiscopia Bucureştilor, a inspectat Parohia Dor Mărunt II, suplinită de preotul Sedleţchi Pavel de la Parohia Dor Mărunt I şi a constatat printre altele că: acoperişul turlei mari în parte este degradat şi trebuie urgent reparat; pictura de la turla mare s-a degradat în parte, crucea de pe turla mare şi cea de pe clopotniţă sunt înclinate. Stabilea ca măsură pentru preotul suplinitor, înlocuirea în termen de 15 zile a geamurilor sparte de la turlă şi scoaterea porumbeilor din biserică.[Ibidem, f. 298.]
 Că starea bisericii se afla într-o grea şi tristă situaţie aflăm şi din scrisoarea[Ibidem, f. 296.] pe care preotul paroh Ion Manu o adresa Preafericitului Patriarh Justinian, la 1 aprilie 1969, solicitând acordarea unui ajutor substanţial, pentru a readuce la viaţa cea adevărată, pe care o merită, cea mai frumoasă biserică din inima Bărăganului.
 După ce aminteşte de cele două biserici, numărul de posturi şi de familii existente în fiecare parohie, preotul paroh roagă pe Preafericitul Patriarh de a acorda acestei sfinte biserici, văduvită de îngrijirea cuvenită, un preţios ajutor, cu care să putem angaja meşterii care să-i vindece rănile ce sapă la distrugerea ei, alăturând şi fotografii care vor vorbi în plus despre nevoile urgente ce trebuie vindecate. În sprijinul preotului paroh veneau chiar ctitorii bisericii, Pintecan Marin şi soţia sa Rădiţa, din Bucureşti, strada Teleajen nr. 58, sectorul 3, care, la 21 aprilie 1969, care cu plecăciunea creştinului care s-a jertfit pentru ridicarea locașurilor de închinare se adresau Patriarhului, rugându-l „să dea ascultare şi ajutorul necesar de care are nevoie Sfânta Biserică pe care v-am donat-o Patriarhiei”.[Ibidem, f. 128.]
 Nu ştim dacă în prima fază Arhiepiscopia a acordat ajutorul solicitat, dar lucrările de reparaţii capitale au fost demarate. La 19 iunie 1972, Protopopiatul Călăraşi trimite Arhiepiscopiei trei devize suplimentare, primul în valoare de 42.000 lei şi celelalte două în valoare de 4.874 lei, pentru lucrări suplimentare faţă de devizul iniţial, de reparaţii capitale, pentru verificare şi aprobare, întocmite de Ioan Tatomir din Serviciul tehnic al Arhiepiscopiei, iar al doilea de ing. Iacob Ştefan, la valoarea totală de 46.874 lei.[Ibidem, dos. 24/1972, f. 39.] Devizul era aprobat de Arhiepiscopie, comunicându-se că nu necesită autorizaţie, la 26 iunie 1972. La 18 iulie 1972, Departamentul Cultelor comunica Protopopiatului Călăraşi că a aprobat din fondurile proprii ale Arhiepiscopiei Bucureştilor, suma de 10.000 lei pentru terminarea reparaţiilor capitale.[Ibidem, f. 58.]
 La 9 noiembrie 1972, era trimis la Arhiepiscopie procesul verbal de recepţie a lucrărilor de reparaţii capitale, care au costat 134.830, 31 lei.[Ibidem, dos. 1/1972, f. 16; dos. 17/1972, f. 10.]
 Biserica este electrificată, pe baza devizului întocmit în anul 1975[Ibidem, dos. 25/1975, f. 8, 61.], şi este încălzită, în anotimpul rece cu sobe tip godin şi sobe de teracotă cu lemne.
 Lucrări de reparaţie s-au făcut prin grija preotului paroh Zamfira Ion – spălarea picturii în anul 1995 şi reparaţii exterioare în 2007, valoarea lucrărilor de 70.000 lei fiind suportată de credincioşii parohiei.
 Biserica a fost vizitată de către Preasfinţitul Vasile Târgovişteanul pe data de 11 iulie 1985, de către Preasfinţitul Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei si Călăraşilor, în data de 29 august 2004, când a săvârşit Sfânta Liturghie şi în mai multe rânduri de către Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, începând cu anul 2009.
 ARHITECTURA. Biserica, în formă de cruce, este construită în stil bizantin din beton şi cărămidă. Este înaltă de 38 de metri, lungă de 29 de metri, iar partea cea mai lată măsoară 17 metri. Este acoperită cu tablă galvanizată, având jgheaburi şi burlane. Are patru turle, trei pe pronaos şi una pe naos.
 PICTURA. Are pictură interioară în ulei, în stil bizantin, cu modele florale, autorul picturii dintre anii 1939 -1940 fiind pictorul Petre Georgescu din Ploieşti. Starea actuală a picturii este bună. Catapeteasma este din stejar sculptat, de mare frumuseţe.
 ANEXE. Clopotniţa a fost construită în anul 1940 din metal şi este acoperită cu tablă. Are un singur clopot de cca 350 kg.
 Averea Bisericii constă în 10 ha de pământ, retrocedat în anul 2002.
 În parohie sunt două cimitire, unul din 1940, care nu mai are locuri noi de înhumare, şi unul nou cu o suprafaţă de 2 ha, ocupat în proporţie de 75% (date în administrare de către Primăria Dor Mărunt).
 PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică: Preot Ştefănescu Constantin (1940-1984), Preot Şenilă Dumitru (1983-1993) și Preot Zamfira Ion (1993- până în prezent).
 ACTIVITĂȚI. Parohia are grup de Cateheză în cadrul programului „Hristos impărtăşit copiilor’’ şi „Alege Şcoala”. A încheiat un parteneriat de colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 1 Dor Mărunt. De asemenea, organizează în fiecare an un concert de colinde.