Horia
 Hram: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
 Adresă: Strada Sârbeni, nr. 7, satul Horia, comuna Axintele, judeţul Ialomiţa
    Preot paroh: Nicolae IONIŢĂ

BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE – HORIA
 
 ISTORICUL BISERICII. Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost ridicată în anul 1891,[Anuar 1909, p. 57; Eparhia Constanţa. 10 ani de autonomie bisericească, Tipografia Moderna, Călăraşi, 1936, p. 72. (în continuare se va cita: 10 ani de autonomie bisericească)] cu binecuvântarea Mitropolitului Ungrovlahiei Iosif Gheorghian şi sfinţită tot de acelaşi vlădică în luna septembrie anul 1891.
 La intrarea în pronaos, deasupra uşilor, se află amplasate două pisanii, cea veche originală şi alta nouă, scrisă după refacerea integrală a picturii din anul 1995. PISANIA cea veche este din placă de marmură şi are următoarea inscripţie: „Aciastă sfintă dumnezeiască biserică ce sărbiază zioa Sfintului George sau ridicat din temelia şi sa infrumuseţat în zilele mai regelui Carol I, fiind mitropolitu în naltu Prea Sfinţiia sa Părintele Iosif Georgiian Primatul Romanii în anul 1891, luna septembrie 15, cu ajutorul mai multor pioşi creştini ca să fie pomeniţi după cum să văd înscrişi la sfânta proscomidie”.
 PISANIA cea nouă are următorul text scris:
 „Această sfântă biserică cu hramul Sf. M. Mucenic Gheorghe, zidită în anul 1891, a fost renovată şi pictată cu osârdia şi cheltuiala enoriaşilor satului Horia, judeţul Ialomiţa, păstoriţi de pc sa pr. Popa Haralambie, ajutat de: Moise Ion, Vasile Nica, Toma Anghel, Ene Ion, Tudor Constantin, Dumitru Nicolae, Ghiorghiţă Dumitru. Credinţa le-a fost temelie şi turn nădejdea de mântuire şi cu focul ce dragostea le-a dat şi-au zugrăvit sfinţii, împodobind-o pictorii George şi Dan Pârvu din Olteniţa şi s-a săvârşit în zilele Ps Nifon, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor. Horia 1995”.
 În 2002 a fost construită învelitoare nouă de tablă şi s-au înlocuit ferestrele vechi şi uşile de la intrare cu ferestre din lemn şi uşi de stejar. În primăvara anului 2005 s-au efectuat lucrări de reparaţie la exteriorul bisericii. În toamna anului 2011 s-au înlocuit ferestrele din lemn cu tâmplărie PVC. În anul ziua de 12 august 2007, biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
 ARHITECTURA. Sfântul locaș are configuraţia unei nave cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 8 m, înălţimea de 15 m. Dispune de o temelie din piatră, zidurile din cărămidă şi este acoperit cu tablă zincată. Posedă o turlă pe pronaos, construită din scândură şi acoperită cu tablă, având montată o cruce de fier.
 PICTURA a fost realizată în stil neobizantin, tehnica frescă, de pictorii George şi Dan Pârvu din Olteniţa, judeţul Călăraşi. Ultima restaurare a avut loc în anul 1995, fiind repictată de pictorii George şi Dan Pârvu din Olteniţa.
 Catapeteasma este din lemn cu trei rânduri de icoane.
 ANEXE. În anul 2008 s-a construit o nouă clopotniţă din lemn de salcâm şi OSB. Aici sunt amplasate două clopote din aliaj bronz-aramă. Între anii 2006-2011 s-a construit o casă parohială.
 PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică:
 Preotul Șerban Constantiu (Ctitor 1891)
 Preotul Cristea Ion (1945)
 Preotul Vlad Lupșeneanu(1945-1973)
 Preotul Roșca Anatolie(1973-1981)
 Preotul Haralambie(1981- 1999)
 Preotul Jebelenu Adrian(1999-2000)- suplinitor
 Preotul Crainea Bogdan(2000-2004
 Preotul Ioniță Nicolae(2004 - până în prezent)