Lehliu Gară I
 Hram: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
 Adresa: strada Nicolae Titulescu nr. 3, oraşul Lehliu Gară, judeţul Călăraşi
 Preot Paroh: Bogdan IAMANDI
 Preot II: Mihail ZOTTA
 Preot III: Lucian-Bogdan ŞTEFĂNESCU

BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE - LEHLIU GARĂ I
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Lehliu Gara a luat fiinţă ca aşezare odată cu construcţia căii ferate Bucureşti – Constanţa, în jurul anului 1886. A devenit comună în anul 1968, iar la 28 aprilie 1989, a fost declarat oraş.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie se află în partea de nord a localităţii Lehliu Gară, pe drumul naţional DN3, la intrarea în localitate, şi a fost construită între anii 1942-1943 de un grup de 70-80 de credincioşi, care doreau un locaș de cult provizoriu pentru nevoile lor spirituale. Biserica a fost construită din paiantă şi acoperită cu tablă. A fost sfinţită în anul 1946 de către Preasfinţitul Chesarie Păunescu, Episcop al Constanţei.
 În procesele verbale întocmite de protopopul de Călăraşi, la 3 martie 1972 şi 24 martie 1973, se precizează că biserica a fost construită în anul 1945, de către obştea satului, ceea ce poate fi adevărat dacă avem în vedere că a fost sfinţită în anul 1946.[Ibidem, dos. 4/1972, f. 59-60; dos. 7 bis/1973, f. 95.]
 A fost reparată în anul 1969, la exterior, recepţia acestor lucrări fiind făcută în ziua de 15 martie 1969, de o comisie condusă de protopopul de Călăraşi, în prezenţa Preotului paroh Leznic Ioan. Costul lucrărilor efectuate de Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească Călăraşi s-a ridicat la suma de 8.977 lei.
 În anul 1972 s-au executat lucrări de tencuire exterioară şi electrificarea bisericii, lucrări ce au costat 14.679,75 lei; în anul 1973 tâmplărie metalică la ferestre – 2.750 lei;în anii 1974-1975 au fost executate lucrări de împrejmuire şi reparaţii la turlele mici şi verandă, în valoare de 21.400 lei, din fonduri proprii.[Ibidem, dos. 16/1968-1969, f. 143; dos. 24/1972, f. 124; dos. 17/1973, f. 125; dos. 25/1975, f. 15.]
 A fost extinsă, consolidată şi renovată atât la interior, cât şi la exterior, între anii 2010-2013, ocazie cu care s-au schimbat şarpanta, instalaţia electrică, s-a pardosit cu marmură, s-a montat instalaţia şi centrala termică; s-a construit lumânărarul, s-au renovat şi amenajat, cancelaria, pangarul, grupul sanitar şi o magazie, costurile fiind acoperite de sponsori – 33.387 lei, Secretariatul de Stat pentru Culte – 80.000, Primăria Lehliu - 10000 lei, donaţii –102833 lei, restul fiind acoperit din fonduri proprii. Atât uşile, cât şi geamurile, sunt din lemn stratificat.
 În ziua de 2 octombrie 2003, Preasfinţitul Părinte dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a slujit Sfânta Liturghie arhierească în Biserica Sfântul Dumitru.[Almanah Bisericesc 2004, p. 204.]
 În ziua de 29 august 2012, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Lehliu Gară, slujind Sfânta Liturghie.[Almanah Bisericesc 2013, p.531.] În anul 2015, luna mai, lucrările de pictură finalizate au fost sfințite de către Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
 ARHITECTURA. Biserica este în formă de navă cu o singură turlă, amplasată pe naos, are o suprafaţă construită la sol de 122,33 mp, o suprafaţă utilă totală de 104,89 mp, înălţimea construcţiei este de 12,45 mp. Biserica este acoperită cu tablă tip lindab.
 Pronaosul este dreptunghiular şi are legătură cu naosul printr-o porţiune deschisă, neseparată de uşi. Prezintă o mică boltă la interiorul tavanului.
 Naosul este dreptunghiular, acoperit de tavan, iar aproape de altar există o calotă sferică pe pandantivi, peste care se ridică o turlă poligonală.
 Altarul este semicircular la interior şi poligonal la exterior, acoperit de o calotă sferică, fiind despărţit de naos printr-o catapeteasmă din stejar.
 PICTURA. În procesul verbal de inspecţie din 3 martie 1972, protopopul notează că biserica nu este pictată, cu excepţia turlei mari şi catapetesmei pictate de Ştefan Chioreanu, având întocmit deviz pentru pictură din nou.[AN Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 4/1972, f. 59-60.]
 La 10 august 1972, este trimis la Arhiepiscopia Bucureştilor devizul privind lucrările de pictură din nou, întocmit de pictorul Toma Lăscoiu din Bucureşti.[Ibidem, dos. 29/1972, f. 77, 98.] Licitaţia pentru adjudecarea lucrărilor de pictură s-a ţinut în ziua de 11 ianuarie 1973. Cea mai avantajoasă ofertă a fost cea a pictorului Albu Gheorghe. Recepţia lucrărilor de pictură s-a făcut în ziua de 21 octombrie 1973, de o comisie formată din protopopul Ioan Purcărea, pictorul Georgescu Victor din Bucureşti şi doi membrii ai Adunării parohiale, în prezenţa preotului paroh Ion Viaşu, iar redeschiderea bisericii s-a făcut în ziua de 28 octombrie 1973, delegat din partea Centrului Eparhial fiind preot Purcărea Ioan, protopop de Călăraşi.[Ibidem, dos. 20/1973, f. 18-20, 57, 66, 67, 69, 71, 74.]
 Un alt deviz pentru lucrări de pictură a fost întocmit, fiind verificat şi aprobat în data de 27 noiembrie 1989.[Ibidem, dos. 2/1989, f. 2.]
 Biserica este acum pictată în tehnica frescă de prof. Băluţ Cătălin, stilul fiind cel neobizantin, beneficiind de o înaltă calitate a execuției.
 ANEXE. Clopotniţa iniţială a fost din schelet de lemn, în 1984 construindu-se o nouă clopotniţă din beton armat, cu contribuţia credincioşilor.
 PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică:
 Preot Alexandru Antonescu(1943-1955)
 Preot Gheorghe Erhan(1955-1962)
 Preot Ioan Lesnic(1962-1971)
 Preot Viașu Ion(1971-2001)
 Preot Ivan Dumitru(1994-2013)
 În prezent slujesc preot Zotta Mihail, preot Iamandi Bogdan și preot Ștefănescu Lucian Bogdan.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Lehliu Gară are grup de cateheză în cadrul programelor „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala!”.
 Organizează următoarele concursuri: Concurs de încondeiat ouă, Concurs de creație plastică, Concurs de eseuri și Concurs de prezentări în power-point.
 Parohia Lehliu Gară are cor, bibliotecă funcțională, organizează tabere pentru tinerii, pelerinaje, precum și alte activități catehetice.