Săpunari
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresă: satul Săpunari, comuna Lehliu, judeţul Călăraşi
    Preot paroh: Adrian - Ion JEBELEANU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE – SĂPUNARI
 
 ISTORICUL BISERICII. Satul Săpunari, este situat în partea de NV a judeţului Călăraşi, în plin Bărăgan, la intersecţia drumurilor: Călăraşi – Lehliu – Săpunari – Urziceni şi Slobozia – Ciochina – Săpunari – Bucureşti.
 Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae se află în centrul satului, a fost zidită de enoriaşi şi de arendaşul moşiei Nae Opreanu între anii 1859 – 1860 şi a fost reparată în anul 1893.[Anuar 1909, p. 65; În lucrarea 10 ani de autonomie bisericească se dau ca ani ai construcţiei bisericii 1830-1844.] Biserica a fost reclădită pe temelia altei biserici mai vechi, construită din bârne şi învelită cu şiţă, iar după 1900 a fost învelită cu tablă de fiul satului Răducanu Rădulescu.
 De la biserica veche se păstrează trei icoane din 1838 cu următoarea inscripţie în litere chirilice: „Aceste trei icoane, a Domnului Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii Împăraţi s-a dăruit de D-l Kir Constantin Teodor starostele Korporaţiei Măcelarilor, 1838, noiembrie 31, zugrăvit de Log. Manolache”.[A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 16/1968-1969, f. 314.]
 Din procesul verbal al Consiliului parohial din ziua de 30 noiembrie 1969, aflăm că: din 1955 s-au început lucrări de restaurare, făcându-se reparaţii capitale, anume: s-a învelit din nou cu tablă galvanizată, s-a făcut subzidire la soclu în interior şi exterior, s-au dublat cercevelele la ferestre, s-au pictat icoanele la tâmplă, s-a dat jos turla bisericii şi în 1959-1960, în locul pridvorului s-a construit o clopotniţă care face corp solidar cu biserica, după planul arhit. N. Paraschivescu şi care în prezent se prezintă într-o stare bună.[Ibidem, dos. 10/1968-1969, f. 375-376.]
 Toate acestea erau aduse la cunoştinţa Preafericitului Patriarh Justinian, odată cu transmiterea proceselor verbale ale Consiliului parohial şi devizul pentru lucrările de refacere a picturii.
 PISANIA scrisă cu litere majuscule, pictate cu negru pe fond alb, foarte ştearsă, este aşezată deasupra uşii de intrare în pronaos şi redă pe scurt istoria sfântului locaş de cult.
 Redăm, în continuare, textul parţial al acesteia: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul Sf. Ierarh Nicolae a fost zidită în locul unei alte biserici din bârne între anii 1859-1860; s-a reparat şi pictat parţial în 1893. A binevoit Dumnezeu, la împlinirea a 110 ani de la zidire s-o restaurăm, făcându-i reparaţii generale la temelie, la zidurile interioare şi exterioare, la tavane, s-a învelit cu tablă, s-a construit clopotniţa peste pridvor în anii 1959-1966. S-a pictat din nou în 1970 de dl pictor Iuliu Goler prin stăruinţa, îndrumarea şi conducerea tehnică a cuc. pr. ic. Constantin Gh. Vulpe, cu concursul epitropilor şi consilierilor parohiali şi cu dărnicia enoriaşilor parohiei Săpunari. S-a sfinţit în timpul păstoriei P. F. Justinian, Patriarhul B.O.R”.
 În 1972 – 1973, s-a împrejmuit curtea bisericii şi cimitirul cu gard din prefabricate din beton şi cu porţi metalice.
 Începând cu data de 8 martie 1992, la Parohia Săpunari a fost instalat Preotul Adrian Ion Jebeleanu. În anul 1993, credincioşii parohiei la îndemnul părintelui paroh, au învelit cu tablă zincată biserica şi clopotniţa. În anul 1995, s-au făcut reparaţii interioare ale Sfântului Altar unde s-a executat şi o nouă pictură. În anul 2000, s-a făcut consolidarea exterioară a bisericii şi tencuială nouă; în anul 2010, s-au montat geamuri termopan.
 ARHITECTURA. Biserica în formă de corabie cu semicalotă în centru, a fost zidită din cărămidă, cu var hidraulic, iar cuiele întrebuinţate la construcţie sunt din cele făcute manual de către meşteşugari fierari. Prima dată a fost învelită cu şiţă, iar în prezent este acoperită cu tablă galvanizată.
 PICTURA. Lucrările de pictură au fost executate de pictorul Iuliu Goler, pe baza devizului întocmit de pictorul autorizat V. Blebea şi aprobat de Comisia de pictură bisericească. Recepţia lucrărilor s-a făcut în ziua de 9 octombrie 1970, iar redeschiderea bisericii s-a făcut în ziua de 25 octombrie acelaşi an, slujba resfinţirii fiind oficiată de preot consilier Leonida Mateescu, delegat al Centrului Eparhial, însoţit de un sobor de preoţi.[Ibidem, dos. 1571970, f. 8; dos. 29/1972, f. 2.]
 În anul 1972 a fost întocmit un deviz suplimentar, iar acelaşi pictor a executat portretul Preafericitului Patriarh Justinian, pictarea a 11 medalioane de sfinţi şi poleirea cu șlagmetal a 86 aureole de sfinţi.[Ibidem, dos. 29/1972, f. 1-2, 30-31.]
 ANEXE. În 1959-1960 s-a construit clopotniţa peste pridvor şi faţa bisericii, lipită de peretele de vest, legându-se arhitectonic prin profile şi planuri, căpătând şi o turlă de 12 m înălţime.
 Iată textul PISANIEI: „Zidutu-sa această clopotniţă peste pridvor în 1959-1960 de enoriaşii parohiei Săpunari din îndemnul şi stăruinţa părintelui paroh Constantin Gh. Vulpe cari au făcut donaţii şi prestat munci benevole specificate în documentele de aici”.
 În anul 1996, s-a construit casa parohială, alcătuită din două camere şi un hol, în suprafaţă de 40 mp şi acoperişul din tablă.
 În anii 2005, 2006, 2007 s-a refăcut gardul din curtea interioară a bisericii; s-a făcut gard nou din bolţari la stradă şi s-a construit în curtea bisericii o nouă magazie.
 PREOȚI slujitori: preot Petre Buceleanu (1881- 1920), preot Constantin Negulescu (1920 - 1926), preot Nicolae Dobrin (1926- 1933), preot Constantin Vulpe (1934 - 1975), preot Ion Toma (1975- 1977), preot Stelian Popa (1977 - 1992) și preot Jebeleanu Adrian - Ion (1992- până în prezent).
 ACTIVITĂȚI. Grupul de cateheză în cadrul Programului Hristos împărtășit copiilor este o consecință a semnării parteneriatelor cu Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu și cu Grădinița cu program normal din Săpunari.