Căscioarele
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresa: Str. Bisericii, nr.1, comună Căscioarele, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Aurel CUCUTĂ
 Preot coslujitor: Iuliu RUSU

BISERICA SFÂNTUL MARE IERARH NICOLAE - CĂSCIOARELE
 
 ISTORICUL PAROHIEI. Această biserică parohială, aşezată în centrul comunei Căscioarele, la mică distanţă de Şcoala Gimnazială Căscioarele şi de Primăria Căscioarele, aduce în peisajul local o notă de autenticitate istorică a unor timpuri memorabile din istoria acestei localităţi[Vezi ruinele Mănăstirii Cătălui, care se află pe malul lacului Cătălui.].
 Cea mai veche atestare documentară a bisericii pe vatra actuală a satului datează din anul 1810[N. Popescu, Catagrafia, p. 21.], când biserica clădită din lemn, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, fusese arsă de turci. Atunci satul avea 59 case şi 213 locuitori. La biserică slujea preotul State sin popa Mihaiu de 60 de ani, cu citire bună, de neam român. Preotul State fusese hirotonit de părintele vlădica Tevaida chir Meletie cu blagoslovenia Mitropolitului Cozma în anul 1788, pe satul Berceni, şi mutat în acest sat prin protopop. Biserica este reclădită din zid în anii 1845-1846 şi este reparată în anul 1866[Anuar 1909, p. 70; V. Brătulescu şi Remus Ilie, op. cit., indice.]. În această biserică s-a slujit până în anul 1962[După ce actuala biserică a fost sfinţită, vechea biserică a fost demolată de preotul paroh Ioan Şerban în anul 1962.].
 ISTORICUL BISERICII. Biserica nouă, existentă astăzi, cu hramul Sfântul Nicolae, este construită începând cu anul 1938, temelia fiind turnată la 15 august 1938. Între anii 1938 şi 1942 se adună cereale şi donaţii în bani de la credincioşi în valoare de 1.500.000 lei şi s-a început construcţia sub conducerea meşterului Gheorghe Cireşeanu din Curcani, jud. Călăraşi.
 Între anii 1934 şi 1950, din cauza celui de-al Doilea Război Mondial şi a secetei, lucrările de construcţie stagnează. În anul 1951, lucrările s-au reluat datorită ajutorului, în valoare de 200.000 lei, acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Iustinian.
 La 22 aprilie 1956 i s-a făcut târnosirea de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, atunci în calitate de episcop vicar.
 PICTURA. Între anii 1968 şi 1970, se execută pictarea bisericii în tehnica tempera-grasă de către pictorul Maria Chelsoi-Popescu. La 25 octombrie 1970, se face resfinţirea bisericii de către Preafericitul Părinte Patriarh Iustinian.
 În anii 1988-1991 – Sf. Biserică este repictată de pictorul Gabriel Dogărescu, fiul lui Ioan Dogărescu, cel care a pictat și icoanele catapetesmei. În 1990 – s-a efectuat subzidirea bisericii. În anul 1994, exteriorul bisericii a fost refăcut în praf de piatră de marmură.
 În 2010-2011, cu sprijinul Primăriei Căscioarele, biserica a fost dotată cu sfeşnice cu trei braţe, iconostas şi axioniţă din stejar masiv sculptat; suportul pentru axioniţă şi strana pentru cărţile cântăreţului, din stejar sculptat.
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş de cult are configuraţia unei cruci cu lungimea de 23,60 metri, lăţimea de 15,40 metri şi înălţimea de 17 metri. Temelia este din beton, zidurile de cărămidă, iar acoperişul este confecţionat din tablă zincată.
 Deasupra naosului se află o turlă mare de formă octogonală, cu baza pătrată ce se sprijină pe arce dispuse paralel cu zidurile longitudinale. Spaţiul interior este generos, întărit atât de turla masivă ce permite pătrunderea luminii naturale, cât şi de existenţa celor două abside laterale din naos.
 Pronaosul are formă dreptunghiulară, acoperit de o boltă arcuită, cu două medalioane pe care sunt pictate Sfânta Treime şi Maica Domnului. Pictura bisericii este executată în stil bizantin de pictorul Gabriel Dogărescu. Ca obiect cu valoare artistică menţionăm catapeteasma confecţionată din lemn de stejar masiv, sculptată în întregime cu motive geometrice şi florale, predominând împletiturile şi viţa de vie. Ea are patru rânduri de icoane fixate în goluri.
 ANEXE. În faţa bisericii, la o distanţă de 5 metri, în partea dreaptă de la intrare, se află cele două morminte ale preoţilor Ioan Radu (adormit întru Domnul în anul 1930) şi Ioan Şerban (adormit întru Domnul în anul 1967). Tot obiect de valoare poate fi considerată şi piatra de mormânt a marelui ban Teodosie Corbeanul, mort în 1647[Gh. Cantacuzino şi C. Bălan, „Date noi pe marginea cercetărilor istorico-arheologice de la M-rea Cătălui“, în Revista Muzeelor, 5, 1968, 6, p. 547-552.].
 PREOŢII. În anul 1909, pr. paroh era Cornescu Marin, născut la 16 sept. 1864, numit la 1 sept. 1904, adus de la Bălăşeni Ilfov. Erau 260 familii şi 965 suflete, p. 70
 În anul 1930, comuna Căscioarele avea 1934 de enoriaşi, iar la biserică slujea preotul paroh Ioan I. Radu[Calendar, p. 125.]. Au fost urmaţi de: Preot Iordache Dumitru (1968-1979), Preot Dumitraşcu Mihail (1979-1986). În prezent slujesc următorii preoţi: Pc Preot Aurel Cucuctă , Pc Preot Iuliu Rusu.
 ACTIVITĂŢI. Parohia are grup de cateheză în cadrul programului Hristos împărtăşit copiilor.

TEXT: Done Şerbănescu, Ceaușu Constantin