Borduşelu
 Hramuri: Sfântul Nicolae, Sfântul Vasile şi Sfânta Treime
 Adresă: sat Borduşelu, comuna Ciochina, județul Ialomiţa
 Preot paroh: Alexandru BADEA

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE, SFÂNTUL VASILE ŞI SFÂNTA TREIME - BORDUȘELU
 
 ISTORICUL PAROHIEI. Aşezat pe malul drept al râului Ialomiţa, sub ,,coastă“, satul Borduşelu a fost atestat prima dată la 5 august 1599, într-un hrisov al marelui voievod Mihai Viteazul. Satul cuprinde două foste aşezări de moşneni ialomiţeni, anume Borduşelu de Sus şi Borduşelu de Jos. O veche biserică de lemn a fost ridicată de moşneni, fiind apoi înlocuită cu edificiul de zid, păstrat până astăzi.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica parohială a fost zidită în anul 1896 cu cheltuiala moşierului Anastase Niculescu, proprietarul moşiei Sighireanu şi cu munca enoriașilor. Sfințirea s-a făcut la 6 aprilie 1897, dându-i-se hramul Sfântul Vasile, deşi Sfântul Sinod, prin legea din 1888 relativ la formarea parohiilor, stabilise ca hram pentru biserica din Borduşelu Sfânta Treime. De altfel, textul PISANIEI vine să confirme cele spuse mai sus: ,,Prin voia Tatălui cel prin Treime lăudat, împreună cu Fiul şi Sfântul Duh, s-a construit această sf. biserică cu hramul Sf. Treime, în anul 1896, cu cheltuiala boierului Anastase Niculescu. Pictura veche a fost restaurată în anii 1932 şi 1957. În 1988, la iniţiativa preotului paroh Niţă Cristian şi cu contribuţia enoriaşilor, biserica a fost pictată din nou în tehnica frescă, de V. Plăişanu, în timpul păstoriei Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, protoiereu fiind p.c. părinte Ilie Gheorghe“.
 În anul 1909, s-a vopsit tabla de pe acoperiş, iar în anul 1927 biserica a fost învelită din nou cu tablă galvanizată. În anul 1932 s-a refăcut pictura, s-au refăcut ferestrele şi uşile geamlâcului şi s-au renovat parţial ferestrele bisericii. În anul 1943 s-a consolidat biserica cu centură de beton armat de jur-împrejur. Între anii 1956-1957, s-a spălat şi renovat în întregime pictura. În 1967 s-au făcut reparaţii la turlele bisericii. Afectată de cutremurul din 4 martie 1977, biserica a fost reparată între anii 1981-1982.
 ARHITECTURA. Biserica are plan trilobat, fiind încununată cu două turle; nu are cafas şi dispune în faţă o tindă de cărămidă nepresată, care ţine loc şi de pronaos. Temelia bisericii este de 2 m, fiind realizată din piatră şi cărămidă nepresată. Catapeteasma este făcută din brad; nu se cunoaşte numele arhitectului.
 PICTURA. În anul 1988, la iniţiativa preotului Niţă Cristian şi cu contribuţia enoriaşilor, biserica a fost pictată din nou, în tehnica frescă de pictorul Vasile Plăişanu. În anul 2008 s-a restaurat pictura, sub îndrumarea preotului Badea Alexandru, de către pictorul Nicolae Ristea. S-a resfinţit la 9 noiembrie 2008 de către Episcopul Dr. Damaschin Coravu al Sloboziei şi Călăraşilor.
 ANEXE. În anul 1998, la iniţiativa preotului Badea Alexandru s-a ridicat o nouă clopotniţă, iar în anul 2000 s-au decopertat pereţii bisericii, până la cărămidă şi s-au tencuit. În anul 2001 s-a vopsit tabla de pe acoperişul bisericii. În 2006 s-a ridicat o Sfântă Troiţă, iar curtea bisericii a fost împrejmuită cu un nou gard din fier.
 PREOȚI slujitori de la înființare până în prezent:
 Pr. Radu Petre
 Pr. Herea Nicolae
 Pr. Rădulescu Ioan
 Pr. Enache Teodor (1925-1965)
 Pr. Dumitrașcu Atanasie
 Pr. Adam Ioan
 Pr. Niță Vasile Cristian (1983-1990)
 Pr. Lungu Traian (1990-1996)
 Pr. Badea Alexandru (1997-prezent)
 ACTIVITĂȚI. Parohia Bordușelu organizează în cursul anului școlar 2014-2015 meditații gratuite la limba și literatura română și matematică în cadrul proiectului numit „Școala de lângă biserică”. Proiectul se adresează unui număr de 10 elevi din clasele I-VIII ai Școlii Gimnaziale Ciochina cu o situație financiară precară. Meditațiile au loc de 2 ori pe lună duminica, după Sfânta Liturghie.
 Are grup de cateheză în cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor”, unde participa un număr de 8 copii, tot de 2 ori pe lună, duminica, după Sfânta Liturghie.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu