Miloşeşti
 Hram: Adormirea Maicii Domnului
 Adresa: str. Bisericii nr. 1, sat Miloşeşti, comuna Miloşești, judeţul Ialomița
    Preot paroh: Ion STURZOIU

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI - MILOŞEŞTI
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Comuna Miloşești este așezată în nordul judeţului Ialomiţa, la limita cu judeţele Brăila şi Buzău. Biserica parohială se află la marginea satului, aproape de intrarea în localitate, în partea de nord, lângă şoseaua dinspre Slobozia şi Amara.
 Aşezarea s-a constituit începând cu anul 1865, după aplicarea reformei agrare din vremea lui Al. I. Cuza, prin împroprietărirea unor săteni originari din Buzău. Numele iniţial a fost de Câlnăieni (după satul buzoian Poşta Câlnău, de unde provenea majoritatea întemeietorilor), după care i s-a zis Miloşeşti, amintind de principele sârb Miloş Obrenovici, pe a cărui fostă moşie a fost întemeiat satul.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica a fost ridicată în anii 1871-1872, de către Constantin Hiott sau Hiotu (1861-1920), proprietarul de atunci al moşiei Orboeşti-Nicoleşti şi important om politic al vremii.
 Primul slujitor a fost preotul Călin, urmat de preotul Gheorghe Stoenescu, până în 1931. Din acest an, până în martie 1981, a slujit preotul Radu Constantinescu, iar, de atunci, slujeşte preotul Ion Sturzoiu, fiu al satului.
 Între anii 1981-1985 s-a renovat toată biserica, s-a pus învelitoare nouă de tablă şi s-a construit o nouă turlă, în locul celei vechi, deteriorate. S-a pictat toată biserica în tehnica fresco, de către pictorul Roșca Denisu Petre. Slujba de resfințire a avut loc în data de 3 noiembrie 1985 și a fost oficiată de Episcopul vicar Roman Ialomițeanul. În anul 1986, biserica a fost dotată cu centrală termică pe lemne şi s-a construit o cancelarie parohială şi o magazie. În anul 1996 s-au achiziţionat o catapeteasmă nouă, din lemn de stejar sculptat şi 48 de strane, de la Vânători-Neamţ. S-a construit o troiţă pentru eroi, în apropierea bisericii. Între anii 2006-2008, pictura a fost restaurată în întregime, fiind pictată și clopotniţa. Slujba de resfinţire a fost oficiată de Episcopul Dr. Damaschin Coravu, la 19 aprilie 2009.
 PISANIA menţionează: ,,Această sfântă biserică cu Hramul Adormirea Maicii Domnului, din comuna Miloșeşti, judeţul Ialomița a fost zidită în anul 1871 de C. Hiotu, la rugămintea sătenilor. Între anii 1963–1965 a fost restaurată. În anul 1985, prin sârguinţa enoriaşilor şi strădania consiliului parohial, a fost repictată în frescă, de pictorul Roşca Denisu Petre, în timpul arhipăstoriei P.R.F. Patriarh Dr. Iustin Moisescu, la îndemnul P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, protoiereu fiind preotul Ilie Gheorghe, iar paroh preotul Sturzoiu Ion. Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei care s-au ostenit pentru împodobirea acestui sfânt lăcaş. Păzeşte-i şi ocroteşte-i acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin!“
 ARHITECTURA. Biserica are plan de navă, cu lungimea de 23 m și lățimea de 7 m. Are o temelie din piatră de râu, zidurile sunt din cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată. Posedă o singură turlă pe naos, pe care este montată o cruce de fier. Pridvorul are o formă dreptunghiulară și a fost adăugat mai târziu. Pronaosul este pătrat, despărțit de naos de două ziduri late de un metru. Naosul este încununat de turlă. Altarul este semicircular şi sprijinit la exterior de trei contraforți. Este despărțit de naos prin catapeteasma din lemn de stejar, sculptat.
 PICTURA. În anul 1985 a fost repictată în frescă, de pictorul Roşca Denisu Petre. Pictura bisericii este executată în stil realist, împodobită cu frumoase ornamente cu motive vegetale și culori vii, nereprezentând totuși o valoare artistică.
 Restaurarea picturii s-a făcut între anii 1963 - 1965. O parte din icoanele de pe catapeteasmă sunt din 1965, fiind din lemn, iar o altă parte, cele mari, sunt din metal, fiind adăugate recent.
 ANEXE. În anul 1985 s-a ridicat o clopotniță nouă și s-a mărit pridvorul.
 PREOȚI slujitori:
 - Preot Călin - nu există documente
 - Preot Gheorghe Stoienescu –1931
 - Preot Radu Constantinescu - 1931 – 1981
 - Preot Sturzoiu Ion - 1981-prezent.
 ACTIVITĂŢI. Parohia are grup de Cateheză, are cor, bibliotecă parohială funcţională, scenete de teatru. Organizează concurs de confecționat mărţişoare, felicitări de 8 Martie şi cântece religioase.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu