Perieţi
 Hram: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresa: str. Ialomiței nr. 327, sat Perieți, comuna Perieți, județul Ialomița
 Preot paroh: Constantin Ion ARZOIU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - PERIEȚI
 
 ISTORICUL BISERICII. Satul Perieţi, cu o istorie multiseculară, a avut în trecut două biserici, ruinate prin trecerea vremurilor şi înlocuite prin frumosul locaş de cult de astăzi. Biserica se află pe strada principală a comunei Perieţi, situată pe malul stâng al râului Ialomița. Prin măreția şi vechimea ei aduce un plus de frumusețe şi bine spiritual oamenilor, unind generațiile vechi cu cele noi. Lăcaşul a fost ctitorit în anul 1929, de către moşierul Ghiţă Fuerea, sprijinit de comunitatea locală.
 PISANIA menţionează: ,,Ziditu-s-a acest sfânt lăcaş în anul mântuirii 1929, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, de către ctitorul principal Ghiţă Fuierea, împreună cu obştea satului Perieţi, sub păstoria I.P.Sfinţitului dr. Miron Cristea, Patriarhul României.
 Sfinţitu-s-a în anul mântuirii 1930, luna martie, ziua 25 - praznicul bunei vestiri de către P.S. Gherontie Nicolau, Episcop de Constanţa, preot slujitor fiind Alexandru Alexandrescu.
 S-a restaurat pictura acestui sfânt lăcaş în anul mântuirii 1961, în timpul păstoriei Prea Fericitului Părinte Iustinian Marina, Patriarhul României, prin osârdia şi dania credincioşilor parohiei Perieţi, în frunte cu preotul Mihail Avram, parohul bisericii“.
 La ridicarea ei, rolul important l-a jucat G. Georgescu-Fuerea (al cărui nume „Ghiță Fuerea“ figurează pe pisania de la intrare), dar acesta s-a ținut în umbră, aşezându-i drept ctitori pe părinții lui, Costache şi Smaranda Georgescu-Fuerea.
 Biserica parohială din satul Perieţi, judeţul Ialomiţa, a cărei temelie s-a pus încă din anul 1915, fiind săvârşită abia în 1929, este zidită din cărămidă şi învelită cu tablă galvanizată. În anul menţionat s-a ridicat zidul până la ferestre, pentru ca, în anul 1916, lucrarea să fie întreruptă din cauza izbucnirii primului război mondial. În această stare au rămas zidurile până în anul 1925, când, prin străduinţa preotului Alexandrescu Alexandru, cu ajutorul ctitorului principal Ghiţă Fuerea şi totodată cu ajutorul locuitorilor comunei, lucrările au fost reîncepute, iar în anul 1928, biserica a fost dată la roşu şi învelită. Între anii 1928-1930, s-au făcut tencuielile interioare şi exterioare. Biserica a fost pictată în anul 1951, de către pictorul Magda Ferer, stilul fiind o combinaţie între cel bizantin şi cel realist. În anul 1961, pictura a fost restaurată de către pictorul Gheorghe Raicu, în vremea preotului paroh Mihail Avram.
 În anul 1996, la îndemnul actualului preot, prin osârdia acestuia, prin daniile şi ajutorul enoriaşilor, s-a construit o casă parohială.
 Din anul 2004 până în anul 2008, s-au făcut următoarele lucrări: clopotniţa a fost renovată în totalitate, a fost schimbată tabla de pe acoperişul bisericii, turlele au fost vopsite cu bronz argintiu; exteriorul bisericii a fost renovat în totalitate; s-a pus duşumea în biserică din OSB; au fost montate termopane cu ramă PVC la Sfântul Altar, la naosul şi pronaosul bisericii şi casa parohială. Toate acestea au fost realizate de preot împreună cu credincioşii din parohie şi cu alţi fii ai satului.
 În luna septembrie, anul 2008, preotul Constantin-Ion Arzoiu, împreună cu primăria, cu o parte din credincioşii parohiei şi alţi fii ai parohiei, care locuiesc în alte localităţi, a instalat centrale pe lemne în biserică şi în casa parohială, Primăria Comunală contribuind cu suma de 5300 lei.
 ARHITECTURA. Biserica are un plan trilobat, cu lungimea de 25,3 m şi lăţimea de 8,8 m, iar la abside lăţimea este de 15,7 m, fiind construită în stil bizantin şi având următoarea compartimentare: absida altarului, naos, pronaos şi un pridvor închis. Are trei turle, dintre care una mare în formă octogonală, deasupra naosului pe pandanți şi două mai mici, deasupra intrării în pronaos.
 PICTURA. În anul 2011, luna iulie, s-a început restaurarea picturii în tehnica ulei, făcându-se reparaţii mari la turlă şi terminând restaurarea picturii în Sfântul Altar, în turlă şi pandanți, cu osteneala şi contribuţia familiei preotului, a credincioşilor, a d-nei lect. dr. Anca Maria Christodorescu, a d-nei conf. dr. Rodica Minola Leonovici, care sunt rude ale ctitorilor şi a unor fii ai parohiei, care locuiesc în alte zone ale ţării. Restaurarea picturii s-a realizat de către Marin Bonea, pictor bisericesc.
 ANEXE. În anul 2008, clopotniţa a fost renovată în totalitate. De asemenea, parohia posedă și casă parohială.
 PREOŢI slujitori de la înfiinţare până în prezent:
 - preot Alexandrescu Alexandru (1929-1942)
 - preot Nuță Alexandru ( 1943- 1948)
 - preot Avram Mihail (1949-1977)
 - preot Petruş Nifon – suplinitor (1978)
 - preot Scurtu Victor-suplinitor (1979)
 - preot Pandelică Gheorghe (1980-1986)
 - preot Vasile Dumitru (1986- 1990)
 - preot Popa Florin(1991-1993)
 - preot Petruş Nifon – suplinitor (1993-1995)
 - preot Arzoiu Constantin-Ion (1995 - prezent).
 ACTIVITĂŢI. Parohia Sfântul Ierarh Nicolae Perieţi are grup de cateheză în cadrul programului Hristos împărtăşit copiilor. De asemenea, organizează activităţi cultural-filantropice la diferite evenimente. (Program artistic de Crăciun, „Hristos Se naşte slăviţi-L”, Activităţi religios-morale în postul Sfintelor Paşti - „Sfintele Paşti prin ochi de copil” - activităţi catehetice, cerc de desene religioase, expoziţii de desene cu tematică pascală) și activități filantropice în parohie etc.
 Parohia a încheiat un Protocol de parteneriat cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor și Școala Gimnazială Perieți pentru susținerea unor activități de socializare și ajutorare a copiilor care provin din familii nevoiașe, aflaţi în evidența Sectorului Social - Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu