Adormirea Maicii Domnului, Bora - Slobozia
 Hram: Adormirea Maicii Domnului
 Adresa: cartier Bora, str. General Magheru nr.24, municipiul Slobozia, județul Ialomiţa
 Preot paroh: Ilie AGAPIE
 Preot coslujitor: Ion ADAM

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI SLOBOZIA (BORA)
 
 ISTORICUL BISERICII. Cartierul Bora, multă vreme sat de sine stătător (şi comună aparte), se află în dreptul Mănăstirii Slobozia, pe malul drept al râului Ialomiţa. Biserica se află în partea de vest a parohiei, turla ei fiind vizibilă dinspre nord, unde este aşezată Slobozia propriu-zisă.
 În anul 1863, Manda Doicescu (căsătorită Fre), proprietara moşiei Bora, a ridicat o biserică în Bora, pentru pomenirea fratelui ei Tudorache (Teodorache) Doicescu.
 PISANIA de la intrare menţionează: ,,Anul 1863 s`au fondat aceasta sf. bisserică ce poarta hramu Adormirea Maici Domnului, de dumneaei cucoana Manda Fre, nascută Doiceasca şi s`au făcut spre pomenirea răposatului fratele dumneaei D. Tudorache Doicescu propietaru aceştii Moşii Bora de susu, pe care se afirosseşte spre ţinerea acestui sfînt lăcaşu. fiind dom prinţipatelor unite Romania Alessandru Ioanu Cusa, suptu păstorirea mitropolitului Nifon şi s`a sfinţit 1863 avgu 15“.
 ARHITECTURA. Biserica are un plan trilobat şi este construită din cărămidă, cu tencuială exterioară şi este acoperită cu tablă. Măsoară în lungime 23 m, lățimea este de 6 m, iar în zona absidelor măsoară 10 m; înălțimea turlei este de 13 m, iar în naos şi sfântul altar este de 8 m. Ca plan arhitectural, biserica are un caracter original, prin combinaţia celor patru cruci pe care se sprijină turla şi arce legate prin grinzi puternice de stejar. Pictura originală a fost realizată în anul 1864, de pictorul Costache Dumitrescu, fiind apoi refăcută, în anul 1916, de celebrul pictor Sava Henţia. Biserica a fost refăcută de mai multe ori, la sfârşitul sec. al XIX-lea şi în cursul sec. XX.
 Pridvorul bisericii este pătrat, acoperit cu tablă. Naosul este în formă dreptunghiulară, având abside ce încep de lângă catapeteasmă. Altarul este semicircular la interior şi pătrat la exterior, acoperit de o calotă sferică, fiind despărţit de naos prin catapeteasmă din lemn.
 PICTURA murală este în mare parte degradată, catapeteasma fiind alcătuită din icoane pictate pe lemn, inclusiv icoanele împărăteşti.
 În interiorul bisericii se află 9 candele de argint, donate chiar de ctitorul bisericii.
 PREOȚI slujitori:
 - Mihovnicul Radu
 - Marinache Haralambie
 - Costache Ștefănescu
 - Ionescu Gheorghe (-1972)
 - Țigănilă Liviu (1972- 1984)
 - Șerban Ion (suplinitor)
 - Roşcovanu Andrei (suplinitor)
 - Adam Ion (1988- prezent)
 - Gangă Nicolae (2011- 2013)
 - Agapie Ilie (2013- prezent).
 Activități. Parohia Bora are în desfășurare în anii 2014- 2015 proiecte de colaborare cu Școala Primară cu clasele I-IV din Bora, cât și cu cele 3 centre funcționale din localitate: Centrul Multifuncțional cu program after school, Centrul pentru copii cu dizabilități și Centrul pentru persoane fără adăpost. În paralel cu acestea, în zilele sărbătorilor Pascale, Crăciunului si Adormirii Maicii Domnului au fost împărțite pachete cu alimente persoanelor nevoiașe, iar ca o permanență a faptelor creștine, în fiecare lună se împart pachete din colectele organizate.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu