Naşterea Maicii Domnului, Cuza-Vodă - Slobozia
 Hram: Naşterea Maicii Domnului
 Adresă: Str. Vechea Matcă nr. 1, municipiul Slobozia, județul Ialomiţa
 Preot paroh: Dumitru PĂDURARU
 Preoți coslujitori: Dumitru DRĂGHICI
    ...Daniel Florin ENAȘCU

BISERICA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI - SLOBOZIA
 
 ISTORICUL BISERICII. Această biserică parohială, aşezată în centrul municipiului Slobozia, la mică distanţă de Şcoala Nr. 2 şi de Spitalul Judeţean, mărginită în partea de nord de str. Vechea Matcă, iar în partea de sud de str. Rovine, aduce în peisajul local o notă de sobrietate şi de frumos.
 În anul 1994, cu ocazia înfiinţării Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, în municipiul Slobozia, existând doar două biserici, şi anume Mănăstirea Sf. Voievozi şi Biserica Sf. Evanghelist Matei - Capelă, total insuficiente pentru nevoile pastoral misionare ale credincioşilor, P.S. Nifon, cel dintâi episcop al nou înfiinţatei episcopii, a luat iniţiativa zidirii a două biserici în acelaşi moment, şi anume: o biserică în zona de nord a oraşului şi cea de-a doua în zona centrală a municipiului.
 Pentru cartierul Cuza-Vodă, a fost numit pc pr. Dumitru Păduraru, care a fost transferat de la parohia Giurgeni, ocupându-se personal de zidirea bisericii, până la finalizarea şi sfinţirea ei.
 Odată cu obţinerea locului, datorită bunăvoinţei ing. Ioan Pinter, primarul Sloboziei, în data de 8 septembrie 2006 s-a pus piatra de temelie a bisericii, de către P.S. Nifon, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.
 Lucrările au fost executate de S. C. Constrif S. A. şi s-au efectuat din banii obţinuţi în cea mai mare parte de la credincioşi, iar restul de la diferite instituţii (ESC, SSC, Primăria Slobozia, Consiliul Judeţean, Mănăstirea Frăsinei) şi au durat până în 9 septembrie 2007, când a avut loc sfinţirea bisericii de către Episcopul Dr. Damaschin, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.
 PISANIA menţionează: ,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sf. Duh, ridicatu-s-a acest sfânt locaş cu hramul Naşterea Maicii Domnului la anul mântuirii 2007, prin osteneala şi iniţiativa credincioşilor, cu râvna pr. paroh Dumitru Păduraru şi contribuţia enoriaşilor parohiei şi a altor drepţi credincioşi. lucrările de construcţie au fost efectuate în perioada 1996-2007 de către S.C. Constrif S.A. Slobozia. Biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă în anul 2007, de către pictorul Adrian Botea. Slujba de târnosire a avut loc în data de 9 septembrie 2007, de către P.S. dr. Damaschin Coravu, Episcop al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. Binecuvintează, Doamne şi sfinţeşte pe cei ce iubesc bunăcuviinţa casei Tale!“.
 ARHITECTURA. Biserica are plan trilobat şi posedă trei turle, confecţionate din rigle de brad, două aşezate pe pronaos şi una pe naos, pe care sunt montate trei cruci mari de fier. Lăcaşul a fost zidit din cărămidă presată şi este acoperit cu tablă zincată. Are o lungime de 17, 5 m, o lăţime de 7 m şi o înălţime de 12 m, la baza crucii de pe turla mare. Pe exterior, biserica are la bază un brâu de piatră de râu, de aproximativ 1 m.
 Pridvorul este dreptunghiular şi deschis, fiind prevăzut cu arcade. Pronaosul are formă pătrată, fiind acoperit de o arcadă circulară, iar, alăturat, o placă din beton armat, peste care a fost aşezate cele două turle, iar sub placă şi arcadă se află un cafas pătrat. Naosul are o deschidere de 11 m. Altarul este atât în interior, cât şi în exterior, în formă poligonală.
 PICTURA bisericii a fost efectuată de către pictorul Adrian Botea, în anul 2007, în tehnica fresco. Catapeteasma este sculptată în lemn de stejar şi este pictată de acelaşi pictor.
 PREOȚI slujitori:
 - Preotul Dumitru Păduraru (2007 - prezent).
 - Preot Drăghici Dumitru (2007 - prezent)
 - Preot Enaşcu Florin-Daniel ( 2012 – prezent).
 ACTIVITĂȚI. Parohia are un Centru Social unde își desfășoară activitatea grupul de cateheză din cadrul programului Hristos împărtășit copiilor.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu