Biţina
 Hramuri: Sfântul Ierarh Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului
 Adresa: Str. Soarelui, nr. 15, sat Biţina - Pământeni, comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Costel POPA

 BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - BIȚINA

 ISTORIA BISERICII. Această biserică parohială, aşezată aproape de malul drept al Colceagului, la marginea estică a cătunului Biţina-Pământeni. Este a treia biserică din istoria satului Biţina, fiind construită din zid, între anii 1852-1859. Biserica a fost ridicată pe moşia stolnicului Nicolae Creţeanu, prin contribuția acestuia şi cu osteneala sătenilor.
 În 1958 s-a pardosit întreg interiorul bisericii, cu mozaic, în locul lespezilor de piatră existente până atunci. Prin contribuţia enoriaşilor, în toamna anului 1969 biserica a fost acoperită integral cu tablă galvanizată.
 În anul 2005-2006, prin strădaniile pr. Bm=1; for i in *.tif ; do convert "$i" "NUMEPAROHIE_$m.jpg" ; let m++; done;ogdan Stancu, actualul protopop al Urziceniului, s-au făcut ultimele lucrări de restaurare: s-a construit un pridvor nou, s-a turnat centură de beton împrejurul bisericii, s-a retencuit şi văruit exteriorul.
 Cea dintâi PISANIE, aflată în tindă, deasupra intrării, este neterminată şi menţionează: ,,La anul 1859, mai 18, s-a rădicat din temelie acest Sf. Locaş cu hram Sf. Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului, prin zelul şi chel...”
 ARHITECTURĂ. Biserica este de tip navă, fără abside laterale, cu o absidă semicirculară la altar. A fost construită cu următoarele dimensiuni: lungime 20 m, lăţime 7,5 m, fără abside. Ulterior, s-a adăugat un pridvor de lemn. Astăzi pridvorul este din zid, acoperit cu tablă, mărind biserica în lungime cu aproximativ 6 m, pe lăţime rămânând dimensiunea iniţială. Biserica are turlă închisă în faţă, pe pronaos, cu un plan octogonal, pe o bază identică şi este învelită integral cu tablă.
 PICTURĂ. În urma cutremurului din 1940, s-a întocmit de către preotul Cernescu devizul pentru lucrările de restaurare a picturii, la 29 aprilie 1955. Pictura a început a fi restaurată la 16 august 1956, realizându-se în ulei, în stil românesc, aşa cum era înainte, de către un colectiv de pictori, în frunte cu pictorul profesor Marius Popescu şi Mircea Dumitrescu, din Bucureşti. Refacerea picturii a fost însoţită de reparaţii, după deviz, la exterior şi interior.
 În anul 2006, în interior, a fost spălată pictura şi s-a aplicat foiţă de aur pe catapeteasmă. Aceste lucrări au fost realizate pe cheltuiala familiei Florică Jilăveanu, fiu al satului. Cea de-a doua PISANIE a bisericii menţionează acestea: ,,Din vrerea Tatălui, cu binecuvântarea Fiului şi desăvârşirea Sfântului Duh, restauratu-s-a sfânt lăcaşul acesta prin contribuţia Fam. Florică Jilăveanu în memoria părinţilor Iancu şi Nina. Resfinţirea bisericii s-a făcut de P.S. Episcop Damaschin Coravu, duminica 8 octombrie 2006 – Preot Stancu Bogdan Ionuţ”.
 În curtea bisericii se păstrează mai multe cruci de secol XIX.
 PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică:
 - Radu
 - Oprea († 1804)
 - Simion († 1805)
 - Barbu
 - Simion († 1810)
 - Ion
 - Simion († 1824)
 - Constantin
 - Gheorghe
 - Ilie Duhovnicul († 1879)
 - Mihalache († 1882)
 - Iancu Teodorescu (1882 - 1889)
 - Nae Stănescu (1891 - 1916)
 - Alexandru Nicoreanu (1916 - 1927)
 - Aristide Filip (1927 - 1941)
 - Constantin Mihăilescu (1941 - 1951)
 - Petre Cornescu (1951 - 1955)
 - Nicolae Novac (1955 – 1956)
 - Vasile Mușat (1956 - 1972)
 - Ene Gheorghe (1972 - 1986)
 - Grigore Dinescu (1986 - 1995)
 - Andrei Viorel Toma – suplinitor (1995 - 1998)
 - Nicolae Iovan – (1998 – 2005)
 - Bogdan Ionuț Stancu (2005 - 2009)
 - Andrei Adrian (2009 - 2014)
 În prezent slujește PC preot paroh Popa Costel (din 2015)

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
FOTO: Laurenţiu Tătulescu