Coşereni I
 Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresă: str. Dispensarului, nr. 270, comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Ion SIMENE

 BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - COȘERENI I

 ISTORICUL BISERICII. Satul Coşereni se află pe malul drept al râului Ialomiţa, la 6 km sud-vest de Urziceni, pe drumul spre Bucureşti. Biserica parohială, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, aşezată în marginea de nord-est a satului, a fost construită în anul 1814 de către serdarul Nicolae Giurescu. Biserica a fost reînnoită în anul 1852, de către paharnicul Ioan Costacopol, proprietar al moşiei Coşereni şi mai târziu, senator.
 Căzută în ruinare, a fost restaurată şi repictată în anul 1891, prin grija moşierului Lache Constantinescu. În anii 1923-1924, biserica a fost din nou restaurată, prin strădaniile comunităţii locale, în frunte cu preotul Gheorghe Popescu-Sachelarie şi proprietarul Niţă Nicolescu. Alte lucrări s-au făcut între anii 1973-1981.
 În curtea bisericii se păstrează mai multe cruci din secolul al XIX-lea şi de la începutul secolului XX.
 PISANIA veche, aflată pe peretele vestic al bisericii, deasupra uşii de intrare, menţionează:
 ,,Această sfântă biserică fiind zidită din temelie la anul 1814 de către răposatul serdar Nicolae Giurescu şi ajungând acum în dărăpănare, am chemat întru ajutor pe Sfântul Ierarh Nicolae şi pe Sfinţii Mari Mucenici Dimitrie şi Gheorghe, ale căror praznice se vor cinsti şi s-au reînoit acum de către robu lui Dumnezeu Paharnicu Ioan Costacopolu, la anul 1851 octombrie 26”.

 Cu ocazia restaurării din anii 1923-1924, s-a pus o a treia PISANIE, care menţionează: ,,Această sfântă biserică, zidită din temelie la anul 1814 de Serdarul Nicolae Giurescu, restaurată la 1852 de Ion Costacopol şi reparată la 1891 de Lache Constantinescu, căzând în ruină s-a reparat cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin stăruinţa oamenilor de bine cu obolul public. În anul1923-1924, în timpul domniei primului Rege al Romniei mari M.S. Ferdinand I şi a M.S. Reginei Maria precum şi sub înalta păstorire a Î.P.S. Mitropolit Primat Miron Cristea şi a Episcopului de Constanţa Ilarie Teodorescu spre laudă şi preamărirea lui Dumnezeu. Comitetul”.
 Ultima PISANIE, realizată în interiorul bisericii, face referire la lucrări de restaurare mai recente: ,,Pisanie – această biserică din Parohia Coşereni-Ialomiţa, cu hramul Sf. Ier. Nicolae şi Sf. M. Mc. Gheorghe şi Dimitrie, s-a restaurat în anii 1973-1981, cu cheltuiala şi străduinţa enoriaşilor, făcându-se următoarele lucrări: acoperişul de tablă şi înlocuirea a o mare parte din căpriori şi astăreală, consolidarea turlei, ferestre duble, grile şi uşi metalice, subzidire şi izolaţie hidrofugă, tencuieli noi interior şi exterior şi apoi pictură nouă în frescă de pict. Curtean P. Florentina. precedenta restaurare s-a făcut tot de enoriaşi sub conducerea decedatului Pr. Ic. St. Gh. Popescu în 1922-1924.
 S-au început lucrările în 1973, fiind Patriarh răposatul întru fericire Iustinian Marina şi s-au terminat în 1981, fiind Patriarh P.F.P. Iustin Moisescu şi Episcop vicar mitropolitan P.S. Roman Stanciu, slujitori au fost: Pr. Ic. St. C-tin M. Mihăilescu, Pr. Ion T. Chivu şi cântăreţ C-tin Ialomiţeanul”.
 ARHITECTURA. Biserica este de tip navă, cu o singură turlă, octogonală pe o bază pătrată. Pridvorul închis este mai scund şi mai îngust decât restul edificiului, fiind o adăugire ulterioară. Pronaosul este despărţit de naos prin coloane şi este încununat de turlă. Catapeteasma este realizată din lemn, cu picturi restaurate.
 PICTURA. O altă PISANIE a fost aşezată în anul 1891, după refacerea picturii, care menţionează: ,,Această sfântă biserică căzând în ruină s-a zugrăvit din nou şi s-a reparat pe din afară de noi, Lake Constantinescu în anul 1891, în zilele Înnalt Prea Sfinţiei Sale Mitropolit Primat Josif Gheorghianu şi ale Majestăţii Sale Regele Carol I”.
 Ultima restaurare s-a făcut în anul 1996, realizându-se o nouă pictură în tehnica fresco, pictor fiind Ion Vasilescu.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
FOTO: Laurenţiu Tătulescu