Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Grecii De Jos
 Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
 Adresa: Str. Calea Bucureşti, nr. 44, sat Grecii de Jos, oraş Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Dănuţ APOSTOL

 BISERICA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL – GRECII DE JOS
 
 ISTORICUL BISERICII. Această nouă biserică parohială este aşezată tot în centrul satului Grecii de Jos, pe locul vechii şcoli normale şi în imediata apropiere a Bisericii Adormirea Maicii Domnului, în partea de vest fiind mărginită de drumul care duce la Micşuneşti-Ilfov şi în sud de Calea Bucureşti.
 Întreaga cheltuială a construcţiei bisericii a fost suportată de ctitorul acesteia, Adrian Zaharia, fiu al parohiei. Biserica a fost ridicată cu binecuvântarea PS Nifon, Episcop al Sloboziei și Călărașilor, piatra de temelie fiind pusă la 20 iulie 1997, în timpul protopopului Neacşu Vasile, preot paroh fiind Apostol Dănuţ, construcţia fiind gata în anul 1999.
 Cu ajutorul şi cheltuiala credincioşilor, biserica a fost împodobită cu cele necesare, iar la 8 noiembrie 2003 ea fost târnosită de către Episcopul dr. Damaschin Coravu, protopop fiind Băducu Stelian, iar preot paroh Dănuţ Apostol.
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş de cult, proiectat de arhitectul Matache Constantin, este realizat după un plan trilobat, cu trei turle, fiind ridicat din zidărie portantă, cu stâlpi de beton armat. Sistemul de acoperire al spaţiilor este din arce în sistem pandantiv şi bolţi semicilindrice intersectate, formând o cruce clasică, elemente folosite şi de meşterii din timpul lui Constantin Brâncoveanu. Biserica are suprafaţa de 308 mp, cu o lungime de 25 m, lăţimea de 14,40 m, iar turla mare cu înălţimea de 20,75 metri, respectiv cele două turle mici 16,90 m.
 Pridvorul este aşezat perpendicular pe axul bisericii, prevăzut cu stâlpi pe o deschidere mare pe trei laturi încheiate cu două arce transversale şi trei longitudinale.
 Pronaosul este prevăzut cu o navă centrală, mărginită de nave secundare, separate prin coloane. Intrarea este flancată de două turle cu secţiunea octogonală; deasupra se află spaţiul pentru cor.
 Naosul este lărgit cu două spaţii lizibile şi în faţadă, datorită braţelor ce ies în relief faţă de navele laterale; luminarea lui este făcută printr-o turlă axată, ridicată în interior prin sistemul de arce în consolă, pandantivi şi patru arce piezişe, iar la exterior pe un tambur.
 Altarul este prevăzut cu o uşă de acces pentru preoţi direct din exterior.
 PICTURA este realizată în tehnica fresco, în stil neobizantin. Au fost executate icoanele în mozaic pe exterior, de către pictorul Gheorghe Nicolae, iar în anul 2000 s-au început lucrările de pictură interioară, de către pictorul Fordea Mihail, executate în proporţie de o treime, deoarece ctitorul a trecut la cele veşnice. Cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, dar şi cu ajutorul credincioşilor, în anul 2009 s-a executat catapeteasma din lemn de stejar, sculptată de Popescu Ion şi Mariana din Scorţoasa-Buzău, iar în anul următor au fost pictate icoanele, de pictorul Bonea Mihai, prin donaţia credincioşilor.
 ANEXE. În continuare, a fost ridicată o clopotniţă, cu o bună parte din cheltuială dată de primărie, iar restul de la enoriaşi, între anii 2006-2007.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
FOTO: Laurenţiu Tătulescu