Jilavele de Jos II
 Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
 Adresa: Str. Principală, sat Jilavele, comuna Jilavele, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Daniel-Mirel MINEA

 BISERICA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL - JILAVELE II (În construcţie)
 
 ISTORICUL BISERICII. Aceasta biserică parohială se construieşte la jumătatea parohiei, iar necesitatea acesteia este dată de faptul că parohia se întinde pe aproximativ 7 km, motiv pentru care credincioşilor le era foarte greu să ajungă la biserica parohială. Acesta este motivul pentru care s-a luat iniţiativa, în anul 2006, de a se înfiinţa o nouă parohie în localitatea Jilavele.
 Locul pe care se construieşte biserica este donat parohiei încă din anul 1943, de către Elena D. Ionescu, teren în formă dreptunghiulară, cu o suprafaţă de 1500 mp. După cum reiese din actul de donaţie încheiat la data de 22 mai 1943, locul a fost dăruit pentru a se construi pe el o biserică şi numai în acest scop.
 Piatra de temelie a fost pusă după 65 de ani, de către vrednicul de pomenire Episcop dr. Damaschin Coravu, la data de 22 mai 2008, cu osteneala pr. Daniel Minea.
 ARHITECTURĂ. Sfântul lăcaş de cult va fi realizat după planul şi forma bisericii cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Slobozia. Biserica va avea o lungime de 17 m şi o lățime de 10,9 m şi va avea o înălţime la interior de 12,70 m, iar la exterior 18,70 m. Spaţiile realizate în planul sfintei biserici au următoarele destinaţii: pronaos, naos, sfântul altar, o turlă mare deasupra naosului, două turle mici amplasate simetric deasupra pronaosului, cafas cu scara interioară de acces, două rampe în trepte, de acces, una principală amplasată în faţa pridvorului şi una secundară, în zona veşmântarului, din partea de răsărit în zona sfântului altar. Zidirea bisericii este portantă din cărămidă plină, presată la pereţi; stâlpi şi centuri din beton armat; planşee abside, bolţi, grinzi din beton armat. Acoperişul va fi constituit din şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică.
 În anul 2013 s-a zidit la Parohia Jilavele II Paraclisul Sf. Ilie. A fost târnosit de PS Vincenţiu în anul 2014, luna februarie, ziua 16.
 ACTIVITĂŢI. Grup de cateheză funcțional cu întâlniri săptămânale în fiecare sâmbătă. Se organizează periodic pelerinaje la mănăstirile din țară.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
FOTO: Laurenţiu Tătulescu